Zlata Pirić u borbi za ISTINU o smrti svog supruga DR. PIRIĆA, HIRURGA sa UKC TUZLA

DIO IZ ZAPISNIKA : BROJ :32 0 P 130454 12 P

Sastavljen u Općinskom sudu Tuzla dana 23.10.2013. godine
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Djogić Elvira
ZAPISNIČAR : Trakić Fatima

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Pirić Amela i Prić Zlata
TUŽENI: Univerzitetsko klinički centa Tuzla
RADI: utvrđenja

U nastavku glavne rasprave provešće se dokaz saslušanjem danas pristiglog svjedoka
dr. Adil Daffalla sin Zain, 11.06.1963.g. u Vad Madani, država Sudan, nastanjen u
Gračanici ul. Hajdarevo br 8, zaposlen privatna hiruška ordinacija „Dr Daffalla“ u
Gračanici, nesrodan sa parničnim strankama, nije u zavadi, identitet utvrđen uvidom u
LK broj 11CFF1412 izdata od MUP TK Gačanica, 11.01.2011. godine, upozoren na
dužnost kazivanja istine i davanje lažnog iskaza.

Pitanje, Da li se možete izjasniti kako kolega asistent dr Piriću, prilikom operacije
pacijenta Admira Krdžalića, da li je i kako došlo do ubodnog incidenta i šta je slijedilo
iza toga, šta je njemu poznato?
Odgovor: Ja sam kritičnog dana kada je dr Pirić Akif vršio operaciju nad pacijentom Krdžalić Admirom, bio njegov asistent i bio u operacionoj sali zajedno sa dr Pirićem. Ja sam vidio kada se dr Pirić Akif prilikom vršenja te operacije ubo šavnim materijalom. Ja sam vidio kada se dr Pirić ubo iglom u prst i to igla je stigla do kosti…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *