ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR OD 26.03.2018.

Zašto su lagali, da li zbog korupcije, straha, otplate za radno mjesto ili i slučajnost da svjedok Dušan ima isto prezime kao i sudija Sekulić Cvijeta, nebitno je za odluku o ponavljanju postupka.

 

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI – PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

 

 

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR OD 26.03.2018.

 

Tokom postupka sam isticao više puta de je moje pravo da se smatram nevinim prekršeno više puta, te se čak i u pozivu tehničaru suda već unaprijed prije ikakve dokazne radnje vidi da me je sudija planirala oglasiti odgovornim bez obzira na bilo kakve dokaze. ali to je samo jedan aspekt koji samo usputno pominjem KAO I ČINJENICU DA NISAM POZVAN PO ČLANU 24 NEGO PO ČLANU 27, no ostaje i ključni osnov a to je pravo garantovano zakonom navedeno u članu “Prava lica okrivljenih za prekršaje”, tačka 2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Podsjećam da sudski policajac Lazić Milan, nije svjedočio pred sudom a moje je pravo da sud obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka koji ne samo da je bio prisutan nego je navodno izdao neko neređenje. Tim prije što je bio naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka a ja nisam dobio nikakvo pismeno obavještenje od suda pred pretres da isti neće pristupiti.
JA TVRDIM DA SU SVJEDOCI ČIVIĆ OMER I DUŠAN SEKULIČ, LAGALI I DA LAZIĆ MILAN NIJE IZDAO NIKAKVU NAREDBU ŠTO SE MOŽE VIDJETI I NA SNIMCIMA.
Zašto su lagali, da li zbog korupcije, straha, otplate za radno mjesto ili i slučajnost da svjedok Dušan ima isto prezime kao i sudija Sekulić Cvijeta, nebitno je za odluku o ponavljanju postupka. Činjenica je da imam zakonom garantovano pravo da se sasluša svjedok koji bi svjedočio u moju korist a to mi sud nije obezbijedio u prvobitnom postupku. Svjedočenje osobe koja je navodno vršila aktivnu radnju ne može se zamjeniti ni sa 1000 drugih koji su samo gledali a nemaju pojma o motivima, namjerama i mislima tog glavnog aktera niti mogu znati da li je isti bio u zabludi da postoji mjera ograničenja ili ne.
NOVI DOKAZI KOJE SAM PRILOŽIO POKAZUJU DA JE NAČELNIK SPROVODIO ZABRANU PRISTUPA SAMOVOLJNO I DAO NAREDBU PODREĐENIMA DA MI ZABRANE PRISTUP I NIKOGA NE OBAVJEŠTAVAJU UVJERAVAJUĆI IH DA IMA ZAKONSKO POKRIĆE.
Podsjećam takođe da je svjedok Čivić Omer u zapisnik izjavio da se moja “VIKA” ogledala u tome da sam :
GLASNO UPOZORIO DA SE KRŠE MOJA PRAVA, MOJA LJUDSKA PRAVA…
Prenosim riječi svjedoka koje su suštinski tačne mada je to upozorenje bilo nešto duže i detaljnije. Nema ništa normalnije nego upozoriti napadača da prestane sa napadima a to je Danko Borovčanin, glavni krivac za prikrivanje dokaza ubistva onda pokušao prikazato kao viku poremećenog psihopate.


Vrijednost novih dokaza se ogleda u činjenici da “svjedoci” Čivić i Sekulić, sve i da je tačna svaka riječ njihovih izjava, nisu bili ti koji su navodno izdali naredbu.
ONI NE ZNAJU KAKVI SU MOTIVI LAZIĆ MILANA, DA LI JE ZNAO DA NE POSTOJI MJERA ZABRANE ILI JE VJEROVAO U LAŽI DANKA BOROVČANINA DA TA NAREDBA POSTOJI A POZNATO JE IZ DRUGIH PREDMATA DA JU JE PRIMJENJIVAO SAD JE JASNO – NEZAKONITO.
Opaska sudije Sekulić o drugim postupcima je neutemeljena jer i ovaj sud ima obavezu koju obrazlažem :
Moja tvrdnje je da su prekršena prava garantovana ustavom i zakonima i prema članu “Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi” stav “(2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.”
SVE JE POTPUNO JASNO I KO ŽELI DA POŠTUJE ZAKON SASVIM DOVOLJNO, STOGA NEĆU NAVODITI NIKAKVE DRUGE ARGUMENTE KOJIH IMA MNOGO TE SE DRUGOSTEPENU SUD MOŽE JEDNOSTAVNO I LAKO ODREDITI PREMA ODREDBAMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *