ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu…
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

 

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

 

 

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

 

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 – 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.


Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem pokazuje da sudija Marković Jelena smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, sučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno priznajući da je sve moje dokaze odbacila iz kako kaže “jednostavnog razloga” što je OJT Bijeljina, proglasilo pogibiju Ivone Bajo za “zadesnu smrt” a ne njeno ubistvo.
Osim toga se smišljeno plasirala u presudi, (prvi pasus poslednje strane) lažna tvrdnja da “postupaci još nisu završeni” protiv mene po prijavi za “ugrožavanja sigurnosti” kada mi je odnesen računar i prikupljani podaci posebnim istražnim radnjama. Sudija Marković ne navodi iz kog spisa potiče ta njena tvrdnja pošto je naravno LAŽNA a dokaz za to je Odluka po laznoj prijavi, odnosno Naredba da se neće sprovoditi istraga T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. što znači da uz pomoć sudije Marković i njenih saučesnika, pripadnici mafije preko 5 godina krše garantovana prava iz članova 23 i 27, pošto su me smišljeno lažno prijavili a sada se evo sudija Marković usuđuje mješati u rad tužilaštva, (iako u presudi tvrdi da nema tu mogućnost) i to tako da njihovu odluku o nesprovođenju istrage “poništava” i tvrdi da postupak nije završen. Ovo je podjednako i kriminalno i tragično na koji način se jedna osoba ophodi sa zakonom, sudom, i poslom koji obavlja i ona je ta koja navodima u presudi koju je potpisala izlaže sud poruzi a ne ja koji ukazujem na te kriminalne radnje…
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE “ZADESNO” UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. VIŠE PUTA UPORNO ISTICANJE TEME O ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO, POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS…
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
NELEGALNOST KOMPLETNOG POSTUPKA
Paralelno sa ovom mojom tužbom, druga strana u postupku, Republika Srpska, pokrenula je protiv mene TAJNU istragu poslije prijave Pravobranilaštva RS, (ured u Bijeljini) i otvorila predmet pred OJT Istočno Sarajevo. Taj tajni dio kada su snimane komunikacije, angažovani prikriveni istražitelji itd, trajao je od polovine 2015-te do juna 2016-te a onda sam pozvan u CJB Bijeljina kao osumnjičeni za krivično djelo “povreda ugleda suda”. Iz priloga “Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.” vidljivo je da je jedna od osoba navedenih kao akteri, svjedoci ili čak direktni podnosioci prijave i ovde postupajuća sudija Marković Jelena.
Podsjećam da sam više puta zahtijevao u ovom postupku zaštitu i primjenu prava iz ustava iz člana 23, te članova 131-136, vezano za dokumentaciju koju su organi RS, prikupljali o meni sa namjerom da je koristim u postupku a tražio sam čak i sudsku mjeru obezbjeđenja a sudija Marković i Radujko Milan su glumili da ne znaju ništa o krivičnom predmetu sve dok nisam priložio dokaze o tome. Pismeno sam prvo još 26.06.2017. zahtjevom tražio od OJT Istočno Sarajevo rješenje o njihovoj nadležnosti a potom i od Suda u Sokocu što je ignorisano kao i moji zahtjevi sudiji Marković.
Iz priloga “T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.” na drugoj strani se vidi da se zasniva i na prijedlogu za određivanje nadležnosti te “Dopisu republičkog tužilaštva RS”. To je dokument koji je sakrivan od mene a što je činila i sudija Marković, odbijajući da primjeni navedene članove a sada će se otkriti i zbog čega.

Iz priloga “Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS” vidi se da je pokrenut postupak i izdata naredba za prinudno dovođenje na Sokolac što je i učinjeno 12.03.2018. kada sam oko 7 sati proveo zarobljen u zadnjem dijelu transportnog vozila, praktično limenom sanduku izložen opasnosti po zdravlje pa i život.
Da ovaj krivični predmet nema nikakav legitimitet dokaz je upravo odluka “RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.” iz koje se vidi da se ona ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica, (pravobranilaštva, tužilaca i sudija).

U pitanju je prijava za sačinjavanje falsifikata rješenja suda u Bijeljini, puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja počinilaca u šta su umješani direktno osobe, Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta i više lica iz tužilaštva i sudske policije koja su koristila taj falsifikat. U prilogu “Rješenja sudova” su skenirana zaglavlja oba rješenja iz čega je jasno da je pečat pravosnažnosti nelegalan a posjedujem kompletna rješenja što nije bitno za ovaj postupak.
DAKLE, OPTUŽNICA PROTIV MENE I KRIVIČNI POSTUPAK SU MONTIRANI SPAJANJEM ODLUKE RJTRS, PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI SA NEKOM PRIJAVOM PROTIV MENE NA KOJU SE TA ODLUKA UOPŠTE NE ODNOSI.
Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu.
Radujko Milan koji je postupao i u predmetu 80 0 P 057426 14 P, za koji se u optužnici tvrdi da je počinjeno krivično djelo, formalno je jedan od podnosilaca prijave protiv mene iz 2015-te a sudija Marković Jelena kao jedna od navedenih aktera su direktno zainteresovani za ishode oba postupka nisu smjeli postupati po mojoj tužbi koju su dobili u rad 2016-te.
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.
Da je sudija Marković Jelena poštovala prava iz ustava i postupka te svoju obavezu iz člana 6 ZOS-a, ja bih još 2017-te imao dokument – RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. na kome se zasnivala montirana optužnica i spriječio sve dalje radnje po tom predmetu i tako ne bi ni došlo do naredbe za dovođenje kada mi je ugroženo zdravlje i život…


ARGUMENTI, DOKAZI I ČINJENICE ŽALBE
I svojom presudom, sudija Marković Jelena nastoji da sakrije dokumentaciju koja se prikuplja nelegalnim nadzorom, montiranim optužnicama, angažovanjem špijuna, plaćenih ubica i slično sa ciljem da se prikupljeni podaci upotrijebe za ucjene svih koji se planski ili “SLUČAJNO” snime a ako to nije moguće onda da se časni, pošteni, nepotkupljivi, likvidiraju pošto su “skenirane” njihove navike, kretanje i praktično zbog korištenja mobilnih telefona, poznate su lokacije skoro svih osoba 24 sata dnevno, osim kada recimo, telefone ostavim na nekoj lokaciji i idem bez njih…
Da bi stvorila osnov za presudu koju je u startu zamislila, sudija Marković je brutalno pogazila temelj ZPP-u, Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Umjesta da se bavi tim zahtjevima u navedenih 6 tačaka, sudija Marković je ponovo iznosila neosnovane teze o zadesnoj smrti Ivone Bajo i odluci tužilaštva o tome iako to nije pomenuto u tužbenom zahtjevu, niti je spis OJT Bijeljina KTA-596/09 bio dio dokaznog materijala, nije predložen ni od Pravobranilaštva RS, niti od same sudije da bi iz njega unosila bilo kakve zaključke.
Sudija Marković je odbila sve moje dokaze – BEZ OBRAZLOŽENJA, što je bila obavezna zakonom a onda tek u presudi to obrazlaže nedviđeno besmislenim “obrazloženjem” kako je navodno OJT Bijeljina utvrdilo da je Ivona Bajo stradala bez ičije krivice iako njena pogibija nije tema nijedne tačke, nije vršen uvid u taj predmet a tužbe se tiče privatnog vlasništva koje drži RS u svom posjedu, te mojih prava proizašlih iz SMIŠLJENO LAŽNE prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Sudija Marković je grubo prekršila odredbe zakona i vezano za dokazni postupak, jer nije dozvolila da obrazložim tužbu i obrazlažem dokaze prema članu 99 nego je odmah prešla na završnu riječ. Taj kriminalni plan je zamislila još mnogo ranije zakazavši za 11 sati glavnu raspravu u ovom postupku a već u 12 sati pripremno ročište u predmetu 80 0 P 077873 16 P u kome smo opet svi isti sudionici. I tako minimiziranje rasprave na 1 sat je dodatno skratila zadržavajući početak više od 15 minuta jer pozvan sam da uđem poslije 11:15 dana 10.05.2018, a lažno je zaveden početak u 11 sati i zbog brutalnog falsifikovanja činjeničnog stanja zapisnike i ne potpisujem. Sudija Marković Jelena je brutalno i smišljeno kršila zakon kao što je to činila i ranije a da je to istina dokaz je odluka Okružnog suda u Bijeljini Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2 u kome na drugoj strani stoji da se ista bavila istraživanjem prava na naknadu zbog pogibije djevojčice Ivone Bajo, što ja kako potvrđuje drugostepeni sud nisam ni tražio.
Nisam to tražio ni u ovoj tužbi i niti u jednoj od 6 tačaka se ne pominje Ivona Bajo, niti moja neka prava zasnovana eventualno zbog njenog ubistva ili posljedica toga.
Uprkos svemu, sudija Marković nastavlja sa činjenjem istih kriminalnih radnji i više puta svoje odluke obrazlaže nekim navodnim odlukama o slučajnoj smrti Ivone Bajo, zadesnoj smrti i ko zna odakle i na osnovu kog predmeta unosi neki stav, kako ja nemam prava da pokrećem bilo kakve radnje vezano za Ivonu Bajo ni u krivičnom postupku a niti ostvarujem prava kao njen nasljednik nego je to njena majka Budimka Bollin Bajo.
Sudija Marković smišljeno prikriva činjenicu da je u više predmeta i tužilaštvu i sudovima dostavljena Punomoć, kojom sam ovlašten da preduzimam sve potrebne radnje pred svim državnim organima vezanim za njene pravne interese a posebno po pogibiji Ivone Bajo. Tu punomoć prilažem i sada iako je kažem sastavni dio više spisa a čak sam zastupao gospođu Bollin i u sudskom postupku pred ovim sudom 80 0 P 043324 13 P 2.
KAKO I ZAŠTO MI JE OVAJ SUD PREDAO VIŠE PREDMETA PA I SPORNI RUKSAK DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM AKO JA NISAM BIO OVLAŠTEN DA IH PREUZMEM ???

Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. pokazuje da je upravo Osnovni sud u Bijeljini doneo odluku da se jedan od predmeta koje pominjem u tužbenom zahtjevu, vrati porodici Bajo i to imenom i prezimenom meni, Zdenku Baji. Opet se sudija Marković Jelena usuđuje mješati u rad drugog organa tvrdeći da ne mogu preduzimati nikakve radnje iako je Osnovni sud u Bijeljini izdao naredbu u kojoj se navodi da ih preduzmem. U toj naredbi SUD, pominje “Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.” poteklo od OJT Bijeljina u kome se osim saglasnosti za povrat metalne korpe, navodi i da TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA DJEČJEG RUKSAKA.
POŠTO JE UPRAVO TAJ PREDMET “DJEČJI RUKSAK” JEDNA OD TAČAKA IZ TUŽBENOG ZAHTIJEVA U OVOM POSTUPKU, SUDIJA MARKOVIĆ SE MORALA BAVITI NJIME I ISTRAŽIVATI ŠTA JE TUŽILAŠTVO UTVRDILO ILI NIJE UTVRDILO VEZANO ZA TAJ PREDMET A NE DA PIŠE O IVONI BAJO TRUDEĆI SE IZ PETNIH ŽILA DA PRIKRIJE SVE DOKUMENTE KOJI DOKAZUJU DA JE TO SMIŠLJENO PRIKRIVENI ZLOČIN. TRENUTNO STANJE JE OVAKO : OJT BIJELJINA PISMENO NAVODI DA NEMA SAZNANJA O PREDMETU KOJI JE DOKAZ VIŠE KRIVIČNIH DJELA A OSOBE DANKO BOROVČANIN I MARKOVIĆ JELENA ZNAJU ZA TAJ PREDMET I VIDJELI SU GA LIČNO. U OVOM POSTUPKU U ZAPISNIKU STOJI DA SAM GA POKAZAO SUDIJI I UPOZORIO JE NA OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA A ONA I BOROVČANIN SPREČAVAJU DA SE O TOME OBAVJESTI TUŽILAŠTVO – DOVOLJNO DA OBOJE ZAVRŠE NA DOŽIVOTNOJ ROBIJI…
Sudija Marković Jelena je u presudu unijela mnoštvo nepotrebnih, besmislenih pa i lažnih tvrdnji koje nisu zasnovane na dokaznom postupku, ne zna se čak ni iz kog predmeta neke tvrdnje potiču. Nijednom riječju nije demantovala ništa od onoga što sam ja mogao reći u ionako malo vremena što mi je dozvoljeno ali je spremila savršen dokazni materijal za krivični predmet protiv sebe za povredu zakona od strane sudije, saučesništvo u više krivičnih djela a najteže prikrivanje teškog ubistva Ivone Bajo. Jer u zapisniku stoji da sam joj pokazao materijalni dokaz ubistva, DJEČJI RUKSAK, upozorio na obavezu prijavljivanja krivičnog djela i posljedice a pošto se OJT Bijeljina pismeno izjašnjava da o tome NEMA SAZNANJA, time je osoba Marković Jelena saučesnik sa Borovčanin Dankom koji sprečava dostavu dokaza krivičnog djela tužilaštvu.
Takođe se plasira još jedna besmislena i lažna tvrdnja da, (opet iz nepoznatog izvora) ja navodno hoću nasilno da dolazim i pregledam spise “PO SVOM NAHOĐENJU”.
Ova obrazloženja ja sad prvi put vidim i siguran sam da ni u jednom predmetu niti dokumentu koji sam imao prilike vidjeti ne postoje nego je to prepričavanje usmenih uputstava nekoga ko je naložio sudiji Marković šta da napiše, (vjerovatno Kovačević ili Borovčanin). Čak i da su ova objašnjenja zavedena u nekom dokumentu moralo je biti doneseno pismeno rješenje o zabrani pristupa u kome bi bila navedena takva argumentacija, da mi se preda i omogući pravo žalbe prema odredbama člana 16 Ustava RS a ne da ih sada sudija Marković u ovom postupku izmišlja bez navođenja izvora, pokušavajući opravdati fašističke metode kriminalaca iz tužilaštva i Borovčanin Danka.
Napominjem da sam priložio više dokumenata u kojima se pozivam na ZOSPI-a i prava garantovana Ustavom RS, članom 23. Sama sudija Marković tvrdi da čak i postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti nije okončan što je kako sam dokazao LAŽ a sada postoji i predmet po prijavi za “povredu ugleda suda” iz koga prilažem “Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.” u kome se u poslednjem redu navodi da Zdenko Bajo, citiram :
“IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST”
Osim što je izmislila izraze o nasilnim i “po svom nahođenju” pregledanjima spisa, ovo je još jedan primjer u kome se sudija Marković brutalno miješa u rad drugih organa sa ciljem da mi otme garantovana prava i pokuša legalizovati RAZBOJNIČKI FAŠISTIČKI SISTEM, koji je uspostavila političko tajkunska mafija Dodik Milorada uz njenu pomoć i saučesnika poput Borovčanina, Kovačevića, Stjepanović itd…
O spisima koje je predložila sudija i navodno izvodila dokaze i obrazloženja ne vrijedi ni trošiti riječi jer je pravobranilaštvo u svom odgovoru zaboravilo da navede i činjenice i dokaze te je ovo nezakonito izvršila sudija Marković. Iz popisa tih spisa u zapisniku, vidljivo je da se 80 0 P 057510 14 P2, navodi dva puta a 80 0 P 057426 14 P iako je prvi na popisu, sudija Marković Jelena ga uopšte nije analizirala u presudi. To je zbog toga što je u njemu sudija Vakičić Željka ili da se tako izrazim, SUD JE UTVRDIO da je sačinjen falsifikat sudskog rješenja na moju štetu.
Odšteta od 100 KM mi nije dosuđena jer kako je obrazložila sudija Vakičić, nisam dokazivao da sam psihički poremećen povodom toga, (kao što je to recimo pred sudom dokazao predsjednik tužene RS, Dodik Milorad). Akteri sačinjavanja tog falsifikata, rasturanja kopija i pokušaja prikrivanja počinilaca su Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta, te više lica iz OJT Bijeljina i sudske policije.
Prekršajne predmete sam ja predložio i obrazložio koja im je svrha a to je da u istima postoje podaci, dokumentacija pa čak i fotografije materijalnog dokaza ubistva za koji danas tužilaštvo kaže da nema nikakvih saznanja a čak postoje i snimci video nadzora gdje svima pokazujem taj predmet i tražim da se obavijesti tužilaštvo o njemu te da mi se uruči metalna korpa. Sudija Marković nije pomenula ni jednu jedinu riječ nego je prepisivala uglavnom laži koje je načelnik Borovčanin Danko naredio svojim podređenima da pišu u zabilješkama istovremena prećutkujući da svjedok Čivić Omer izjavio pred sudom da sam jasno i glasno upozoravao sve prisutne da prekinu sa kršenjem garantovanih prava i prikrivanjem krivičnih dijela.
Takođe je prećutana činjenica da je u rješenju taj sud naveo kako se nije bavio kršenjem mojih prava te da bi to moglo biti predmet nekog drugog postupka što evo sudija Marković NEĆE da razmatra jer je zakon i prava ne zanimaju nego izvršava naloge mafijaškog režima koji ubija i pljačka građane.
Sudija Marković Jelena “izvršila je čak uvid” u predmet tužilaštva T14 0 KTA 0010617 14, koji ni ona nije navela na pripremnom ročištu u onom popisu spisa te je dakle dodatno i dvostruko prekršila zakon. Dobro da nije izvršen uvid i u telefonski imenik, red vožnje i slične dokaze po ličnom nahođenju sudije Marković Jelene, koji kao i ostali nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtjevom i jedina im je svrha da popune “obrazloženje” presude da se ne svede samo na onih nekoliko lažnih teza koje sam dokazao da nemaju nikakve veze sa istinom.
I tvrdnje kako ja neosnovano želim vršiti uvide u neke spise bez pravnog osnova se sada prvi put pojavljuju u ovom “obrazloženju” presude sudije Marković, opet bez navođenja, koji je tačno spis “izvor” tih tvrdnji.
Svrha ovog novo izmišljenog “objašnjenja” je da se opravdava RAZBOJNIČKA FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, da se OTME pravo garantovano članom 16 i sudija Marković aktivno saučestvuje u napadu na ustavni poredak, jer umjesto da se u nekom postupku izrekne sankcija, poslije zakonske procedure, da se i meni omogući iznošenje argumenata, sprovodi se bezočna diskriminacija prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, bez pismene naredbe ili rješenja, kako ne bi ostali tragovi tog razbojništva a sad kad sam uprkos svemu razotkrio te mafijaške metode, sudija Marković u svojoj “presudi” iznosi opravdanja za postupke tužilaštva i načelnika sudske policije iako niko od njih nije saslušan po tom osnovu niti je izvršen uvid u bilo koji predmet iz koga se to navodno utvrdilo.
Jedini dokumenti koji postoje o tome su izjašnjenja koja prilažem “Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.” te “Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.” i “OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.” a u njima se navodi da nijedan organ nije izdao pismeno rješenje o zabrani pristupa čak ni meni a pogotovo ne svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, a kakvu je FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU primjenjivao Borovčanin Danko godinama i kakvu sada pokušava da legalizuje i proglasi vrhuncem demokratije i poštovanja prava, osoba Marković Jelena.
Te dokaze je sudija odbila jer kao i ostali kvare njen plan i pripremljenu presudu a istovremeno razotkrivaju i dokazuju teške kriminalne radnje više lica uključujući i nju.
OVDE JE SVE SAVRŠENO JASNO : TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU TUĐE STVARI, DJEČJEG RUKSAKA, ŠTO JE SAMO PO SEBI KRIVIČNO DJELO, NEVEZANO ZA TO DA LI JE TO ISTOVREMENO I DOKAZ SPREČAVANJA DOKAZIVANJA, DOKAZ UBISTVA ITD I SUDIJA JE BILA OBAVEZNA OMOGUČITI DA SE TAJ DOKAZ DOSTAVI TUŽILAŠTVU A NE DA IZVODI IMPRESIJE O NAČINU POGIBIJE IVONE BAJO KOJA NIJE BILA NITI U JEDNOJ TAČKI TUŽBE. JASNO JE DA I SUDIJA MARKOVIĆ I OJT STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U TEŠKIM KRIVIČNIM DJELIMA KAKO BI PRIKRILE UBISTVO, KRIJUMČARENJA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA.
Iz tog takozvanog uvida u spise koje je kao vršila sudija Marković, vidljivo je da je bio potpuno bespotreban i beskoristan jer su svi spisi koje je sudija predložila, počeli i okončani prije 15.04.2015. kada sam preuzeo jedan dio stvari, “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” privatnog vlasništva a posebno prije nastanka priloga “Zahtjev od 15.07.2016.” kada sam zahtijevao da se poštuju prava, da mi se omogući uvid u dokumentaciju prikupljanu o meni, podnošenje prijave u skladu sa zakonom, uručivanje predmeta koji je i dan danas nelegalno i nezakonito u sudskom depou.
Pitanje je, šta će Republici Srpskoj mrežasta metalna korpa koja je privatno vlasništvo, šta će ta korpa sudiji Marković Jeleni, da li zbog toga ubacuje bespotrebne tvrdnje, kako ja nisam nasljednik Ivone Bajo.
Važno je opet ponoviti da sam ja više puta dostavio kupije punomoći vezano za prava gospođe Budimke Bollin i čak je to navedeno u zapisniku o predaji predmeta i u dokumentima Tužilaštva.
Još jedna, potpuno lažna i lažno kriminalna tvrdnja je da postupak po prijavi za “ugrožavanje sigurnosti” protiv mene nije završen te sam stoga i prilažio odluku tužilaštva u Doboju iz koje se vidi da je okončana a priložio sam je i u predmetu u koji je sudija Marković navodno vršila uvid 80 0 P 039976 12 P, gdje su bili tuženi upravo Kovačević Novak i Borovčanin Danko a kada je ista sudija Marković, donijela odluku da ih oslobađa odgovornosti, uprkos članu 48 Ustava RS te navela da sam trebao tužiti Republiku Srpsku.
Sada kada sam tužio Republiku Srpsku po sasvim drugim osnovama, sudija Marković, naprasno zaboravlja da je prijava protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” davno okončana i da dokaz o tome postoji i u predmetu u kome je postupala i u koji je sad navodno vršila uvid te lažno smišljeno iznosi tvrdnju kako taj postupak i dalje traje.
Ističem da nije navedeno, kako je sudija Marković, navodno saznala da taj postupak nije okončan, iz kog sudskog spisa od kog državnog organa ili nekog fizičkog lica je dobila taj podatak, pošto ta informacija nije iznesena tokom dokaznog postupka niti je pravobranilaštvo to tvrdilo, nego se sada odjednom niotkuda pojavljuje u presudi.
Što se tiče opisa dodatnog tužbenog zahtjeva koji je odbačen pod izgovorom da se ne može podnositi na glavnoj raspravi to je još jedan primjer kršanja zakonskih odredbi jer je propisano : “član 57. (1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano. (2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku.”
Osim što je prema zakonu moguće i u ovoj fazi preinačiti tužbu, ističem da je na ročištu 10.05.2018. bila druga preinaka vezana za nazakonito zarobljavanje 12.03.2018. i transportovanje na Sokolac, koju je sudija odbila i kako je u zapisniku navedeno istu SUD VRAĆA. Odakle onda u spisu ta preinaka ???
U predmetu je u stvari druga preinaka sa naslovom “DOPUNA TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal” sa odštetnim zahtjevom zbog troškova od 1700 KM vezano za dan 15.12.2016. i predmet 80 0 Pr 082502 17, poslata poštom ranije a koju sudija Marković Jelena nije ni pogledala, niti je bila svjesna da postoji sve dok nije pisala presudu i pošto joj nije bilo jasno o čemu se radi pomješala je te dvije preinake odnosno dopune. Kako je u zapisniku od 10.05.2018. navedeno, ta druga dopune KOJA MI JE VRAĆENA, se odnosila, (dno prve strane zapisnika) NA OKOLNOSTI KRŠENJA PRAVA – uzrokovanih montiranjem nelegalne optužnice i zarobljavanjem dana 12.03.2018. sa naslovom “DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI, TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal.
TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

 

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Rješenja sudova

Punomoć
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *