APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 057426 15 GŽ

Kriminalci iz OJT Bijeljina su uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali banzinom te usmeno naredili zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice a kako bi mogli glumiti da nemaju pojma o dokazima a onda kada su tuženi zbog toga angažuju se kriminalci iz suda i pravobranilaštva da im pruže podršku i sačuvaju opljačkane milijarde sve po naredbi mafijaškog bosa dodika, da se njihovi ljudi iz institucija bore protiv lica koja im nanose štetu.
POSLEDNJI OBLIK TE BORBE JE LIKVIDACIJA DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI KOJI JE POPUT MENE UKAZIVAO NA KRIMINAL I BORIO SE ZA PRAVDU, UČESTVUJUĆI U MIRNIM PROTESTIMA “PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU”…

 

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 057426 15 GŽ

 

– Sudija Vakičić Željka koja je jedan od aktera sačinjavanja i uklanjanja falsifikata nije mogla postupati u predmetu u kome je jedna od tačaka upravo taj falsifikat i posljedice koje je proizveo.
– Tema tužbe u jednom od zahtjeva nije IZDAVANJE naredbe koje je NEZAKONITA, NEUSTAVNA, DISKRIMINATORSKA I FAŠISTIČKA, nego neuručivanje pismenog rješenja o tome i neomugućavanje prava na žalbu što je navedeno u tužbi kao kršenje prava iz člana 16 Ustava RS.
– Teme tužbe su bila i kršenja prava na pravično suđenje zbog neizvođenja pred sud u roku od 12 sati što je OBAVEZNO u slučaju lišenja slobode a ne to da li sam pušten ili ne u istom roku kako je u prvostepenoj presudi manipulisala Vakičić.
– Sudija Vakičić je stopirala drugostepenu presudu 3 godine jer je moje razotkrivanje njenog kriminala u žalbi korišteno kao osnov za krivični postupak protiv mene zbog “uvreda” na njen račun.
-U Presudi se pominju činjenice koje ne treba dokazivati uz opasku da takvih nije bilo što je netačno. Pravo garantovano članom 16 Ustava RS, pravo žalbe na neku odluku koja se tiče prava osobe pa i pravo na izvođenje pred sud u slučaju lišenja slobode su opšte poznate činjenice za sve osim za korumpiranu sudiju Vakičić.
– Sudija Vakičić je iako u Izvršnom odjeljenju i “svjedok” i “oštećena” i “uvrijeđena” u optužnici T17 0 KT 0006630 15, angažovana da “NEPRISTRASNO” izloži svoj stav po mojoj žalbi i piše nove laži da bi prikrila prethodne zločine kako svoje tako i saučesnika…
OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH USVOJI OVU APELACIJU I PRIHVATI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELOSTI ILI VRATI POSTUPAK NA NOVO SUĐENJE SA SUDIJOM KOJI NIJE AKTER NIJEDNOG OD DOGAĐAJA KOJI SU TEMA TUŽBE !


Predmet 80 0 P 057426 15 GŽ je primjer neviđenog kriminala u koji su umješani sudije, okružni tužioci i komanda sudske policije. Prije svega ističem činjenicu da je sudija Vakićić Željka, postupala u ovom predmetu iako je bila jedan od aktera koji su uklonili falsifikat Rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. iz predmeta 80 0 P 043325 13 P2 a koji su kreirali sudija Đurić Dragoljub i načelnik sudske policije Borovčanin Danko kako bi asistirali kriminalcima iz OT Bijeljina da imaju neki izgovor za zabranu pristupa te tako omoguće prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenje narkotika i nastavak pljačke preko Bobar grupe. Konkretno Vakičić Željka je u sadejstvu sa Radujko Milanom umjesto da sačuva dokaze i prijavi krivično djelo, pokušala da me obmane, ukloni falsifikat i zaštiti počinioce i kao akter događaja nije mogla odlučivati kao sudija o tome.
Kako se vidi Presuda 80 0 P 057426 15 GŽ je donesena 26.03.2018. a presuda osnovnog suda na koju je izjavljenja žalba je donesena prije više od 3 godine 20.03.2015. Ovde se ne radi o preopterećenosti suda poslom nego je ova presuda umjesto po odredbama ZPP-u, donesena primjenom zakona o krivičnom postupku.
Naime pošto sam u žalbi prozvao sudiju Vakičić odgovornom za prikrivanje falsifikata i saučestvovanje u prikrivanju ubistva te istakao da nikako nije mogla postupati za događaje u koje je lično umješana ista je u sadejstvu sa sučesnicima odlučila da zaustavi postupak i prijave me za “povredu ugleda suda”. Radnje po tome su dugo bile tajne i angažovani su prikriveni istražitelji te snimane komunikacije da bi došli do bilo kakvog dodatnog materijala ali pošto nisu uspjeli podignuta je besmislena “T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.” u kojoj se umjesto riječi PORUGA, navodi izraz UVREDE.
Nadalje, prema organizaciji na zvaničnom sajtu Osnovnog suda u Bijeljini sudija Vakićić Željka je u Izvršnom odjeljenju a vidi se iz priloga “Predaja i odgovor po 80 0 P 043325” u kome je postupala ranije sudija Vakičić, da sam predao podnesak 01.02.2017. a po istom 12.02.2018. odgovara nova sudija Zlatna Martinović.
U prilogu “Predaja i odgovor po 80 0 P 056780” gdje sam predao podnesak 17.07.2017. već na prijemu se vidi da je bivši predmet sudije Vakićić zadužio drugi sudija a njegovo ime Ljubiša Mićić je i u dopisu od 01.03.2018. Naima u julu 2017. sam već imao poziv u OT Istočno Sarajevo i CJB Bijeljina na okolnosti prijave za “povredu ugleda suda” tako da istraga o tome nije više bila tajna. A sada kada 26.03.2018. Okružni sud treba donijeti odluku, sudija Vakićić se iz Izvršnog odjela iznenada pojavljuje opet u Parničnom odjeljenju, (Presuda 80 0 P 057426 15 Gž – dopis) u postupku zbog koji sam krivično prijavljen i u kome ona treba da svjedoči.
TREBALO BI JOŠ DA SE KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MENE NASTAVI TAKO DA MI SUDI SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA PA DA BI FARSA BILA KOMPLETNA…
Ovde nije u pitanju samo suho potpisivanje i dostava dopisa uz Presudu nego je suštinski Željka Vakičić donijela tu presudu, odnosno sudsko vijeće je potpisalo presudu prema navodima sudije Vakićić a to se najbolje vidi iz jedne ozbiljne laži, koju ću opisati. Naime na dnu strane 5 i početku strane 6 presude navedena je izuzetno OZBILJNA LAŽ, da je navodno falsifikat rješenja “80 1 Pr 000670 10 Pr” bio pravosnažno rješavan u postupku 80 0 P 043325 te da nije mogao biti predmet ovog postupka.
Taj falsifikat uopšte nije bio tema tog postupka i ja za njega nisam čak ni znao sve dok ga nije podmetnulo Pravobranilaštvo RS što se vidi u prilogu “Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2” kao druga stavka njihovog prijedloga dokaza. Na strani 3 tog odgovora se opisuje taj “dokaz” falsifikat, kao opravdanje – izgovor za FAŠISTIČKE METODE, i završava opisom da smo Budimka Bollin i ja oglašeni krivim pravosnažnim rješenjem.
Tek po prijemu ovog odgovora i kopije falsifikovanog rješenja ja sam shvatio da se radi o falsifikatu i o tome pismeno obavjestio sud u dva primjerka a onda umjesto da sačuva dokaz i po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo sudija Vakičić u sadejstvu sa Radujko Milanom i drugim akterima koji su kreirali falsifikat, pravi plan za njegovo uklanjanje tako što je u PRIVATNOJ prepisci sa Radujkom u jednom primjerku, da bi se sve sakrilo od mene, vratila sve dokaze nazad a onda pravobranilaštvo RS, nije više dostavilo predmete iz prekršajnog suda.
NE SAMO DA JA NISAM POSTAVIO KAO TEMU TAJ FALSIFIKAT U PREDMETU 80 0 P 043325 13 P 2, NEGO ON VIŠE I NE POSTOJI KAO SASTAVNI DIO TOG PREDMETA I UOPŠTE NIJE DONOŠENA BILO KAKVA ODLUKA O TOME TADA.
Detaljan opis kriminala Vačičić Željke i Radujko Milana oko uklanjanja falsifikata vidi se iz odgovora Osnovnog Suda u Bijeljini 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. Napominjem da je sudija Vakičić prethodno pokušala sa lažima da sam ja dostavio taj falsifikat u spis. Njenom kriminalu u postupcima gdje sam stranka se ni broja ne zna a ističem i to da je izdala naredbu sudskoj policiji da mi oduzme laptop kako ga ne bih mogao koristiti u dokaznom postupku a onda GLUMILA da o tome ne zna ništa i to otimanje nije ušlo u zapisnik.
U Prilogu “PRS JP 18-17 od 07.04.2017.” Radujko Milan potvrđuje da je falsifikat pribavljen od “TUŽENIH” ne navodeći ime osobe koju smišljeno štiti. S obzirom da ovde nema tuženih nego je TUŽENA RS, može se raditi samo o nekom kriminalcu koga sam tužio ranije kao fizičko lice a s obzirom da je Danko Borovčanin djelio takve dokumente vjerujem da je on i sačinio falsifikat ali to za ovaj postupak nije ni bitno.
No o tome imam odgovor sudske policije kao dokaz i neću ga koristiti sada nego kada je budem pozvao da svjedoči u krivičnom postupku a Ustavnom sudu BIH, prilažem dokaz “Stambeni kredit” iz koga se vidi da je poslije neuspješnog pokušaja zaposlenje u Brčkom, Vakičić Željki odobren stambeni kredit od 25000 KM a s obzirom da se radi o mafijaškoj Hypo banci, prethodnici nasljednice zločinačke Bobar banke, očito je da je Vakičić zapala u dužničko ropstvo, s obzirom da je Hypo sve kredite konvertovao u švajcarske franke a moguće da nijednu marku nikada nije ni dobila nego je tim novcem otplatila imenovanje za sudiju od strane tajkunsko političke mafije kojoj se oduživala i kriminalnim postupanjima.
Sudija Vakičić je tek 03.05.2011 primljena u stalni radni odnos, (Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2) u prilogu) te iz te činjenice je kredit iz 2009 godine odobren desetak dana poslije ubistva Ivone Bajo još sumnjiviji a potom je zadužena sa više predmata u kojima sam bio stranka sa zadatkom da prikriva kriminal za koji sam iznosio dokaze.
Da Vakičić Željka i druge sudije nikada nisu postupali po zakonu dokaz je i “Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2” u kome na kraju stoji konstatacija “DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI TEMAMA KOJE JA NISAM NI POMINJAO” što je standardna šema kriminalnog postupanja u svim predmetima Vakičić Željke, (ostali za ovaj predmet nisu bitni).
I na kraju ukazujem na posljedice kriminalnog postupanja Vakičić Željke u ovom postupku. Naime već narednog mjeseca po presudi koju je donijela Vakičić 15.04.2015. (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) u prilogu) preuzeo sam više predmeta privatno vlasništvo među kojima je i materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice presječenog kaiša opran hemijskim sredstvom kako je navedeno u dokumentu.


Vizuelno se to može pogledati na prilogu “Dokazni predmeti” a onda u prilogu “Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.” OJT Bijeljina kaže da “NEMA SAZNANJA” o oštećenjima dokaza skinutog sa smrtno ranjene djevojčice. Ovim se pokazuje sav besmisao i monstruoznost objašnjenja Vakičić Željke kako sam “MOGAO KOMUNICIRATI” sa tužilaštvom i da nije bilo nikakvih novih dokaza i činjenica po tvrdnjama kriminalca Kovačević Novaka.
U PITANJU JE SMIŠLJENI UDRUŽENI PODUHVAT PRIPADNIKA MAFIJE IZ TUŽILAŠTVA, SUDA I POLICIJE KOJI SU SVE RADNJE ČINILI SA CILJEM DA ZAŠTITE SVOJE KRIMINALNE AKTIVNOSTI OD KOJIH SE DANAS ZNA DA SU OPLJAČKALI NAJMANJE 2 MILIJARDE MARAKA SAMO PREKO BANAKA POD KONTROLOM DODIKOVOG MAFIJAŠKOG I FAŠISTIČKOG REŽIMA.
Dakle kriminalci iz OJT Bijeljina su uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali banzinom te usmeno naredili zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice a kako bi mogli glumiti da nemaju pojma o dokazima a onda kada su tuženi zbog toga angažuju se kriminalci iz suda i pravobranilaštva da im pruže podršku i sačuvaju opljačkane milijarde sve po naredbi mafijaškog bosa dodika, da se njihovi ljudi iz institucija bore protiv lica koja im nanose štetu.
POSLEDNJI OBLIK TE BORBE JE LIKVIDACIJA DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI KOJI JE POPUT MENE UKAZIVAO NA KRIMINAL I BORIO SE ZA PRAVDU, UČESTVUJUĆI U MIRNIM PROTESTIMA “PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU”.
I poslednji prilog je jedno od 3 pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva u kojima se priznaje da nikada nisu izdali pismenu naredbu – rješenje o zabrani pristupa a koju je zabranu opravdavala i sudija Vakičić u ovom postupku. Iz OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017. se vidi da mjera zabrane pravno nikada nije postojala a to se može uporediti sa time da me je grupa lica držala 3 godine u privatnom zatvoru bez pravosnažne presude a Vačićić ne vidi na koji način mi je nanesena šteta.
SAUČESTVUJE NA PRIKRIVANJU UBISTVA SAD VIŠE OD 8 GODINA I GLUMI NAIVNOST – STRAMOTNO…

PRILOZI

Dopuna tuzbe 80 0 P 057426 14 P
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Osnovni sud u Bijeljini – odjeljenja
Predaja i odgovor po 80 0 P 043325
Predaja i odgovor po 80 0 P 056780
Presuda 80 0 P 057426 15 Gž
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

PRS JP 18-17 od 07.04.2017.
Stambeni kredit
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *