UPOZORENJE OKRUŽNOM TUŽIOCU I SUDIJI

Akt republičkog javnog tužilaštva na koji se pozivate nema nikakve veze sa bilo kojom prijavu protiv mene pa iz toga proizilazi da vi niste nadležni i da smisleno činite više krivičnih dijela u sklopu organizovane kriminalne grupe koja je planirala da me navede na udaljenu lokaciju i likvidira a montirani postupak potom predstavi kao grešku. Pozivam predsjednika vrhovnog suda Republike Srpske da odmah zaustavi ovo kriminalno djelovanje suda u Sokocu a sudsku policiju upozoravam da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu nemaju nadležnost u ovom postupku DA SU U PITANJU PRIVATNE KRIMINALNE RADNJE, te da će svi učesnici ovog zločinačkog plana, uskoro krivično odgovarati…

 

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

 

Predmet:

T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO

 

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU – REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE – VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU – PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS – KOMANDI SUDSKE POLICIJE RS – MEDIJIMA I GRAĐANIMA

 

 

 

UPOZORENJE OKRUŽNOM TUŽIOCU I SUDIJI

 

Veza : Vaš odgovor od 26.07.2018. na moj zahtjev…
Prije svega ističem da zahtjev nisam uputio ni jednoj osobi lično, pa ni sudiji Malović Branki, nego osnovnom sudu u Sokocu kao državnom organu što se i vidi na tom zahtjevu a sud je bio obavezan da mi dostavi tražene kopije onoga šta postoji a kako to nije učinjeno to je još jedan udar na prava građana, logično jer nemate nadležnost.


Nisam dakle tražio od sudije da mi dostavi dokumentaciju niti tvrdim da je sudija u obavezi da me informiše o rasporedu rada u sudu ali je i okružni tužilac i sudija obavezan da pročita Zakon o sudovima, Zakon i krivičnom postupku, (sa akcentom na nadležnost) i naravno obavezni su u ovom slučaju da pročitaju akt T12 0 KTA 0000398 15 u cjelosti onako kako sam ga i ja pročitao.


Nadalje uopšte nisam tražio informacije o bilo kakvom zakazanom pretresu a za vašu informaciju da biste zakazali neki pretres potrebno je da vaš sud bude nadležan a kako akt republičkog javnog tužilaštva “T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.” na koji se pozivate nema nikakve veze sa bilo kojom prijavu protiv mene iz toga proizilazi da vi niste nadležni i da smisleno činite više krivičnih dijela u sklopu organizovane kriminalne grupe koja je planirala da me navede na udaljenu lokaciju i likvidira a montirani postupak potom predstavi kao grešku.
S obzirom da sam više puta pismeno upozorio da nemate nadležnost u ovom postupku a vi i dalje nastavljate na tom kriminalnom djelovanju, upozoravam vas da vas ubuduće tretiran kao članove kriminalne grupe koja pokušava da me ubije i preduzeću sve pravne radnje za odbranu svojih interesa uključujući krivične prijave, obavještavanje javnosti i pritužbe UDT-u, koje jedan od vođa kriminalne grupe pokušava da prikrije ali mu to neće uspjeti.
Dakle od sudije nisam tražio ni jedan dokument nego isključivo od suda. S tim u vezi u najmanju ruku, sud je morao da mi dostavi odluku na kojoj zasniva svoju navodnu nadležnost i prema zakonu o slobodi pristupa informacijama na to je bio obavezan i to besplatno do 10 stranica.
S obzirom da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu više od godinu dana krije taj akt na kome zasniva svoju navodnu nadležnosti a sad ga krije i sud, potpuno je jasno da su sve vaše radnje smišljeno kriminalne i da izbjegavate poslati dokument kako bi i dalje glumili da vjerujete u svoju nadležnost.
Ova kopija će biti dostavljena u identičnom obliku na sve adrese navedene na vrhu dokumenta i biće prezentovana građanima. Osim već spomenutog dopisa “RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.” koji sam vam već dostavio a na kome Okružno tužilaštvo IS i sud u Sokocu montiraju nezakonito svoju nadležnost, postoji i dokument “Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.” koji sada prilažem iz koga se vidi da ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam stranka a koji bi taj sud eventualno mogao dodijeliti bilo kome u rad.


DAKLE, NITI JE REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO RS DODJELILO NEKI PREDMET U KOME SAM PRIJAVLJEN ZA BILO KOJE KRIVIČNO DJELO NA POSTUPANJE U OTIS, NITI JE VRHOVNI SUD RS, DODJELIO NEKI PREDMET U KOME SAM STRANA U POSTUPKU OSNOVNOM SUDU U SOKOCU.
Pozivam predsjednika vrhovnog suda Republike Srpske da odmah zaustavi ovo kriminalno djelovanje suda u Sokocu a sudsku policiju upozoravam da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu nemaju nadležnost u ovom postupku DA SU U PITANJU PRIVATNE KRIMINALNE RADNJE, te da će svi učesnici ovog zločinačkog plana, uskoro krivično odgovarati a ja im obećavam da će imati pristup svim podacima pa makar ja morao lično da im dostavljam materijal za njihovu odbranu. Gospoda Čalović i Borovčanin će se izjasniti, kada vam bude suđeno, da su napravili previd i pogriješili a šta ćete vi ostali koje sam više puta pismeno upozoravao, počnite već da razmišljate.

PRILOG

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *