ZAHTJEV SUDU I TUŽENOJ RS U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Upozoravam tuženu Republiku Srpsku da prekine sa napadima na mene i na prava garantovana ustavom i zakonima. Prekinite sa kršenjem pravila postupka i sa podrškom kriminalcima o čijim zločinima sam dostavio dokaze. Zahtijevam da se postupak vodi na način propisan zakonom a ne onako kako to dogovore sudija i pravobranilac uz asistenciju onih čiji se kriminal pokušava sakriti.

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

 

Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

 

 

ZAHTJEV SUDU I TUŽENOJ RS U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

 

Tužena RS je podigla i potvrdila optužnicu protiv mene T17 0 KT 0006630 15 i nezakonito pokušava da postupak vodi pred mjesno nenadležnim sudom u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS a u dokumentaciji koja mi je do sada dostavljena pominje se i ime ovde postupajuće sudije. Nevezano za to ističem činjenicu da kao okrivljeni imam pravo na svu dokumentaciju i materijale koji mi mogu ići u prilog a što mi ovaj sud, njegove sudije i posebno sudija Marković Jelena godinama uskraćuju, brutalno kršeći ustav i garantovana prava.
Upozoravam tuženu Republiku Srpsku da prekine sa napadima na mene i na prava garantovana ustavom i zakonima. Prekinite sa kršenjem pravila postupka i sa podrškom kriminalcima o čijim zločinima sam dostavio dokaze. Zahtijevam da se postupak vodi na način propisan zakonom a ne onako kako to dogovore sudija i pravobranilac uz asistenciju onih čiji se kriminal pokušava sakriti. S obzirom da je naredno ročište zakazano 09.04.2018. u 11:00 a već u 12:00 imamo ročište u postupku 80 0 P 077873 16 P, jasno je da nema vremena za bilo kakav dokazni postupak tim prije što je u sličnoj situaciji sudija Marković Jelena spriječila da kažem ijednu riječ pod izgovorom da u 12 sati ima drugi postupak. Stoga je potrebno da se otklone svi nedostaci i postupa isključivo po pravilima postupka te :

ZAHTIJEVAM
– Da tužena RS obezbijedi tonsko snimanje kako bi se spriječilo smišljeno falsifikovanje činjeničnog stanja u zapisniku.
– Da mi se omogući predaja dokaznog materijala u skladu sa zakonom a u čemu sam spriječen od strane sudije Marković Jelene na prethodnom pripremnom ročištu…
– Da mi se uruči obrazložen prijedlog tužene vezano za predmete koji je sudija Marković prihvatila a o kojima ja nemam nikakvih podataka te da se izjasnim o njima ili da se konstatuje da taj prijedlog ne postoji.
– Da se poštuje odredbe ZPP-u, posebno iz člana 78 i 81 sa posebnim naglaskom na to da za svaki odbijeni prijedlog dokaza mora biti poštovan stav “(2) Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja”.
– Da tužena RS dostavi materijale koje namjeravam koristiti u ovom postupku a tražene u skladu sa pravima garantovanim ustavom te takođe i prema odredbama ZPP-u i to materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti sve do datuma 07.12.2018 kada je tužena RS potvrdila optužnicu protiv mene za još jednu lažnu prijavu.
– Da tužena RS dostavi na ročište mrežastu metalnu korpu, privatno vlasništvo koju nezakoniti drži u svom posjedu.
– Da dostavi pismeno obrazloženje kako je i zašto uništeno privatno vlasništvo, (dječji ruksak skinut sa smrtno ranjene Ivone Bajo) ili da se konstatuje da tužena RS o tome nema nikakvo objašnjanje.

– Da mi se omogući izlaganje o povredi prava na pravično suđenje o čemu zapisnik namjeravam dostaviti sudu u Strazburu u skladu sa njihovim pravilima ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
– Da tužena RS uruči pismene naredbe o mjeri ograničenja, zabrani pristupa nekom organu koja se primjenjuje od 2010-te, prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ili da se konstatuje da takva naredba ne postoji.
– Da se donese rješenje o obezbjeđenju tehničke službe koja će reprodukovati video snimke iz usvojenog predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr, što s obzirom na okolnosti vezano za drugi postupak u 12:00 neće biti moguće da se održi tog dana nego u nastavku kada sud odredi.
U SKLADU SA TIM HOĆE LI ILI NE OVI ZAHTJEVI BITI ISPUNJENI BIĆE PRILAGOĐENO I MOJE IZVOĐENJE DOKAZA POŠTO JE SAVRŠENO JASNO DA JE TUŽENA RS GODINAMA KRŠILA PRAVA PORODICE BAJO SA CILJEM DA PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BOBAR GRUPE, ŠTITEĆI INTERESE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I SAUČESNIKA IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA KOJI SU MATERIJALNI DOKAZ UKLONILI SA MJESTA ZLOČINA, OPRALI BENZINOM I PRIKRILI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *