ZAHTJEV ZA SUDSKU NAREDBU U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist…

 

ZAHTJEV ZA SUDSKU NAREDBU U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

 

 

 

 

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

 

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVU MATERIJALA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana “Jednakost u postupanju” ZKP-u : “(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist.” i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 “Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.” 27 “Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od suda da Republici Srpskoj, OJT-u Istočno Sarajevo, MUP-u RS, RTRS-u, Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina izda i dostavi :

NAREDBU

1) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, o skladištenju, pregledima, otvaranjima, vještačenjima i svim drugim radnjama o računaru Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela od Zdenka Baje, naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010.


2) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjenu nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za “ugrožavanje sigurnosti” i naredbe 12 0 K 001162 10 Kpp i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do “NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA” Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, sačinjenu nadzorom, praćenjem itd, nastalu od 14.12.2012. do 07.12.2017. u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i bilo kom drugom postupku, osim one za koju se Republika Srpska pismeno izjasni da u ovom trenutku nije dostupna zbog potreba eventualnih krivičnih postupaka.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *