PRIJAVA ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA

Treba saslušati Radujko Milana i postaviti mu pitanje od koga je dobio pomenuti falsifikat, zašto ga je uklonio iz predmeta, odnosno zašto nije prijavio krivično djelo na koje sam ukazao. Sve to tim prije što je u svom obrazloženju odnosno odgovoru, gospodin Radujko opravdavao fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo upravo tim falsifikatom što znači da je isti u grupi lica koji prikrivaju ubistvo, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku preko bankarskog sektora a ovo falsifikovanje je sitnica na šta su sve ti kriminalci spremni.

 

 

PRIJAVA ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA

 

 

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV RADUJKO MILANA

 

ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA

 

Osoba Radujko Milan je u ime Pravobranilaštva RS priložio u spis po mojoj tužbi protiv Republike Srpske, (80 0 P 043325 13 P 2) više dokumenata od kojih je jedan bilo falsifikovano rješenje osnovnog suda u Bijeljini “80 1 Pr 000670 10 Pr” na šta sam odmah ukazao pismenim podneskom. Da je u pitanju falsifikat, dokaz je “Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp” a prilažem ih oba kao dokaz izvršenja krivičnog djela koje je Radujko Milan pokušao da prikrije.Reakcija gospodina Radujka na to je bila umjesto da prijavi krivično djelo po službenoj dužnosti, tražio je da mu se vrate svi materijali pod izgovorom da ne zna koji su slabo vidljivi a onda ponovo prilaže dokumentaciju u spis ali bez sporog falsifikata što je sve precizno evidentirano i pojašnjeno u dokazu, dokumentu osnovnog suda u Bijeljini, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Za ove mahinacije, pomoć Radujko Milanu je pružila sudija Vakičić Željka jer su sve ove radnje izvedene u jednom primjerku kao pratećem dokumentu kako ja ne bih imao uvida u njihove kriminalne aktivnosti.
No u ovoj prijavi zanemarujem ulogu Vakičić Željke i koncentrišem se na kriminal Radujko Milana koji je od nekoga nabavio falsifikat, potom ga uklonio a sada neće da odgovori ko je ta osoba koja mu je predala falsifikovano rješenje.
Naime ja sam i lično, usmeno pokušao da dobijem odgovor na to pitanje od Radujko Milana ali je isti odbio da odgovori, no što je još značajnije za dokazivanje krivičnog djela prilažem i odgovore Radujko Milana na moje zahtjeve za pristup informacijama iz kojih se vidi da on neće da otkrije kriminalca koji mu je dostavio falsifikat.
U dva izjašnjenja iako jasno pitan ko je osoba koja mu je uručila falsifikat imenom i prezimenom, Radujko Milan kaže da ja i sam posjedujem rješenje na kome se vidi ko ga je izdao, (naravno ali se ne zna ko je načinio falsifikat) te da je to dobio od “TUŽENIH”, (opet bez konkretnog imena). Kako je tužena bila RS, onda je ona tužena i nema tuženih nego je u pitanju osoba iz nekog organa RS koju Radujko krije.
Prema dokumentaciji koju imam i izvora koje neću imenovati, načelnik sudske policije, Borovčanin Danko je sa ciljem da prikrije ubistvo Ivone Bajo neredio podređenima da zabrane pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i taj fašistički tretman opravdavao tim rješenjem šaljući ga okolo drugim organima ne očekujući da će doći i do mene. U svakom slučaju g. Radujko Milan zna od koga je dobio falsifikat što je jedno krivično djelo – prikrivanje počinioca, drugo je pokušaj uklanjanja falsifikata a podliježe čak i odgovornosti zbog neprijavljivanja na šta je obavezan zakonom.
Napominjem da sam ranije predao krivičnu prijavu protiv sudija Đurić Dragoljuba i Vakičić Željke i to protiv prvog za saučesnistvo u sačinjavanju i distribuciju falsifikata a protiv druge osobe za pokušaj uklanjanja falsifikovanog dokumenta iz pravnog prometa što se završilo uništavanjem tog predmeta kako bi se prikrilo koje osoba koja je imala pristup spisu i sačinila falsifikat.
Međutim uništavanjem kompletnog predmeta, nije uništena kopija koja je u mom posjedu a Radujko Milan je jedina osoba koja zna odakle je falsifikat potekao, odnosno zna ko mu je uručio dokumentaciju za potrebe parničnog predmeta i na istražiteljima je lak zadatak. Treba saslušati Radujko Milana i postaviti mu pitanje od koga je dobio pomenuti falsifikat, zašto ga je uklonio iz predmeta, odnosno zašto nije prijavio krivično djelo na koje sam ukazao.
Sve to tim prije što je u svom obrazloženju odnosno odgovoru, gospodin Radujko opravdavao fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo upravo tim falsifikatom što znači da je isti u grupi lica koji prikrivaju ubistvo, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku preko bankarskog sektora a ovo falsifikovanje je sitnica na šta su sve ti kriminalci spremni.

 

DOKAZI

 

 

 

Falsifikat 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Zahtjev pravobranilaštvu RS

PRS JP 18-17 od 09.02.2017.
PRS JP 18-17 od 07.04.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *