OBAVJEST O NASTAVKU DISKRIMINACIJE

Pojedine osobe uopšte ne haju za zakon, prava iz ustava i pismene potvrde sudova i tužilaštva nego nastavljaju sa kabadahijskim ponašanjem. MUP RS, recimo uopšte NEĆE da poštuje odredbe ustava i zakona i preda materijal garantovan članom 23 Ustava RS, nego pričaju izmišljotine da materijal može dobiti samo sud i to ako dostavi pismenu naredbu. Vrijeme je da sud prekine samovolju i razbojništvo pripadnika mafije instalirane u državnim organima.

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

 

Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

 

 

OBAVJEST O NASTAVKU DISKRIMINACIJE

 

U skladu sa odredbama zakona na koji sam se pismeno pozvao i pravima iz Ustava tražim da sud odmah izda naredbu tuženoj da mi uruči materijal koji je prikupljala o meni a koji namjeravam koristiti kao dokaz u postupku te da prekine sa bilo kakvim vidovima diskriminacije prema meni s obzirom da sam dostavio pismene dokaze da ne postoji nikakva mjera ograničenja i da se takav tretman primjenjivao prethodnih 8 godina nezakonito i kriminalno.
Također tražim da se tuženoj odredi precizan rok do kada mora da mi uruči materijal te da se nastavak ovog postupka zakaže minimum 7 dana poslije predaje dokumentacije kako bih kvalitetno mogao da pripremim i taj materijal.


Smatram da je ta naredba neophodna da bi ovaj postupak uopšte bio pravičan jer pojedine osobe uopšte ne haju za zakon, prava iz ustava i pismene potvrde sudova i tužilaštva nego nastavljaju sa kabadahijskim ponašanjem. MUP RS, recimo uopšte NEĆE da poštuje odredbe ustava i zakona i preda materijal garantovan članom 23 Ustava RS, nego pričaju izmišljotine da materijal može dobiti samo sud i to ako dostavi pismenu naredbu. Vrijeme je da sud prekine samovolju i razbojništvo pripadnika mafije instalirane u državnim organima.
Naime, pokušao sam obavijestiti načelnika sudske policije o pismenim izjašnjenjima sudova i tužilaštva te namjeri da predam tužilaštvu dokazni materijal o kome kako su se pismeno izjasnili nemaju saznanja, na šta sam obaviješten od pripadnika sudske policije da načelnik nema namjeru da primi materijal te mi je naloženo da izađem uz pokušaje primjene fizičke sile.
Srećom to sam spriječio izjavom da ću odmah pozvati policijsku stanicu na šta je sudski policajac zastao i otišao ponovo do načelnika koji se potom pojavio i istina prihvatio 3 dokumenta ali i dalje zauzimajući stav kako ima poseban tretman prema meni i porodici Bajo odnosno da neće obavještavati tužilaštvo o mojim dolascima.
Ne želim sada prepričavati taj događaj nego ću se pozvati na zvaničnu dokumentaciju i dokaze kako bi uvjerio sud da se ne radi o načelniku sudske policije Republike Srpske nego ta osoba gospodin Borovčanin Danko nastupa i postupa kao predstavnik mafije i prikriva najteže zločine, ubistva, pljačku i druge vrste kriminala.


Već sam predao sudu dopis pomenute osobe na funkciji načelnika sudske policije u kom me proglašava psihopatom, odnosno ludakom, lažući kako su svi postupci okončani a prikrivajući da postoji materijalni dokaz više krivičnih djela, te traži da se donese neko rješenje o zabrani pristupa što su odbili da učine i tužilaštvo i sudovi i pismeno potvrdili da tako nešto ne postoji niti je ikada postojalo.
Načelnik sudske policije takođe potvrđuje da nema ovlaštenja za takve mjere zabrane što znači da je potpuno svjestan kriminala koji čini i pokušava da od suda retroaktivno dobije neki dokument kojim bi pokrio svoje kriminalno postupanje.
Da bih dokazao takvo razbojništvo koje primjenjuje načelnik, morao sam dobiti pred prekršajnim sudom izjavu svjedoka sudskog policajca o tom tretmanu ali mnogo važnije a što sada prilažem je to da načelnik svjesno godinama širi laži što se vidi iz Zabilješke 1419/10. iz 2010-te godine gdje se po nalozima načelnika SP, laže da Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno a iz drugog priloga “Zabiljeska 06.08.2010.” Okružnog tužilaštva u Bijeljini nastale samo nekoliko dana ranije vidi se da je postupajuća tužilac donijela odluku u predmetu za koji je načelnik uporno lagao da nisu nadležni a sve sa ciljem da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenje narkotika i pljačku preko Bobar grupe.
Posljedica ovakvog bahatog i bezobzirnog ponašanja načelnika SP je to da OT Bijeljina nema saznanja da je materijalni dokaz uklonjen sa lica mjesta presječenog kaiša, te opran benzinom a što je konstatovano u zapisnik suda, tek 6 godina kasnije prilikom preuzimanja predmeta. Dakle načelnik SP, koji uporno govori da nije nadležan za dokaze krivičnih djela i naređuje podređenima da to ne pišu u zabilješkama istovremeno sebi daje za pravo ne samo da opisuje građane kao ludake nego i da odlučuje da li je neki postupak okončan, je li utvrđeno šta je dokaz krivičnog djela a šta ne, šta je dokaz prekršaja a sve uz podmetanje falsifikovanog rješenja suda kao validnog dokumenta kojim je godinama pokušavao opravdati svoje razbojničke metode.
S obzirom da je načelnik sudske policije više puta krajnje bezobrazno opisivao mene i članove porodice Bajo kao psihopate i ludake, recipročno tome prilažem i dokument “Opis načelnika” u kome se vidi kako član njegove najuže porodice opisuje gospodina načelnika uz napomenu da je to blaži dio epiteta iznesenih ne od mene nego od člana načelnikove porodice.
Iako je ime te osobe vidljivo ja ga nemam namjeru pominjati niti ovaj prilog namjeravam uopšte koristi kao dokaz nego samo skrećem pažnju sudu s obzirom da nas je načelnik uporno opisivao kao ludake, kako treba imati u vidu da osoba poput njega koja ima haos u privatnom i ličnom životu, ne može adekvatno obavljati odgovoran posao na kome se nalazi.
Tim prije je neophodno odmah izdati pismenu naredbu SP-i da ne izlazi iz okvira zakonskih ovlaštenje, da prekine sa diskriminacijom građana i prikrivanjem kriminala. Sudska policija pod komandom načelnika Borovčanina nema nikakve veze sa zakonima RS, nego kako je javno pred kamerama naložio Dodik Milorad – “NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA ĆE SE BORITI PROTIV ONIH KOJI SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU”.
Podsjećam da su poslije mojih tekstova na internetu i materijala koji sam preko posrednika posalo Interpolu, otkrivene milionske transakcije narko mafije preko Bobar banke a potom i astronomska pljačka više stotina miliona maraka preko iste banke a sve pod kontrolom ovde tužene RS.
Ono što još žele da sakriju je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i šverc narkotika u šta je umješano desetine kriminalaca iz Bijeljine i da parafraziram načelnika SP, njegovo uporno sprečavanje da se objelodani materijalni dokaz ubistva MOŽE SE OBJASNITI SAMO TIME DA JE ISTI PRIPADNIK TE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE a o njegovim kriminalnim radnjama imam obilje materijalnih dokaza…

 

PRILOZI

 

 

Zabilješka 1419/10
Zabiljeska 06.08.2010.
Opis načelnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *