DOPUNA NA AP-1282-18

Sudija Sekulić Cvijeta nije poštovala ni pravo da se smatram nevinim jer je u više navrata proglašavala me osobom koja je počinila prekršaj, prije nego je dokazni postupak uopšte počeo. Nije, jer je osim svega navedenoga, saučestvovala i u smišljenom uništavanju sudskoga spisa 80 1 Pr 000670 10, pošto sam podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje a koji sam predložio kao dokaz iz koga bi se vidjelo, koja je osoba načinila tu kopiju i udarila lažni pečat pravosnažnosti, kako bi mi nanijela štetu a isti je korišten kao izgovor za brutalne fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

DOPUNA NA AP-1282-18

Po ovom predmetu sam već podneo Apelaciju koja je zavedena pod navedenim brojem te dostavljam novi materijal vezano za dalje kršenje prava, povodom mog zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka.
Već sam ukazao da je prilikom pretresa prekršeno više prava garantovanih zakonom od kojih sada potenciram pravo iz člana “Prava lica okrivljenih za prekršaje” stav “(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: “5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.”
Naime prilikom pretresa nije bio prisutan glavni svjedok sudski policajac Lazić Milan a o njegovom izostanku uopšte nisam bio obaviješten, smišljenom manipulacijom sudije a u međuvremenu sam dobio dokazni materijal – pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva u Bijeljini, (koje sam priložio uz Apelaciju) da ne postoji nikakva naredba, nikakva mjera ograničenja prema meni kakvu je godinama nelegalno i nezakonito primjenjivao načelnik sudske policije Borovčanin Danko i usmeno naredio podređenima da mi ne dozvole pristup i da o mojim dolascima uopšte ne obavještavaju sudove niti tužilaštvo.
Sud dakle uopšte nije utvrdio činjenicu, nije pribavio izjavu da li je i kakvu naredbu eventualno izdao Lazić Milan te zakonitost te naredbe a materijalni dokazi – pismena izjašnjenja tužilaštva i sudova sada pokazuju da je tretman sudske policije bio nezakonit.
Uz sve to, ističem činjenicu da je prema svjedočenju Čivić Omera, ta moja navodna vika u stvari bilo upozoravanje sudskoj policiji da prekine sa kršenjem prava – ljudskih prava garantovanih Ustavom.
Kako sam već ukazao, sudija Sekulić Cvijeta nije poštovala ni pravo da se smatram nevinim jer je u više navrata proglašavala me osobom koja je počinila prekršaj, prije nego je dokazni postupak uopšte počeo.


Stoga sam u skladu sa zakonom podneo detaljno obrazložen i argumentovan “Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr” koji prilažem i uz ovu dopunu.
Ja sam naravno, da je poštovan zakon već u prvom postupku, imao pravo da na pretresu ispitam glavnog svjedoka Lazić Milana, što mi nije omogućeno, a ni sada uz dodatne dokaze koji pokazuju da je sudska policija neosnovano primjenjivala mjeru zabrane, sudija Sekulić ne želi da to omogući, niti da utvrdi pravu istinu.
Neće, jer je osim svega navedenoga, saučestvovala i u smišljenom uništavanju sudskoga spisa 80 1 Pr 000670 10, pošto sam podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje a koji sam predložio kao dokaz iz koga bi se vidjelo, koja je osoba načinila tu kopiju i udarila lažni pečat pravosnažnosti, kako bi mi nanijela štetu a isti je korišten kao izgovor za brutalne fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.

 

PRILOZI

 

Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *