ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 057426 14 P OD 03.05.2018.

Napominjem da je grupa kriminalaca, Borovčanin Luka, Borovčanin Danko i ostali, sačinila plan da montira nelegalnu optužnicu protiv mene – zasnovana na dokumentu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji se uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene. Tako je formiran predmet 89 0 K 058509 17 KPS za povredu ugleda suda, sa ciljem da me mafija navede na dolazak u Sokolac, te bi me po povratku likvidirali na način kako su to učinili sa Davidom Dragičevićem…

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 KM

Bijeljina 13.05.2018. Na osnovu člana 257 ZOPP-u, stavovi:
(1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to: 1) u slučaju iz člana 255. tačka 1. ovog zakona od dana kad je stranka saznala za razlog; (2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravosnažna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.

 

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 057426 14 P OD 03.05.2018.

Zakonom je jasno i precizno predviđeno da se postupak može ponoviti pod određenim okolnostima, nakon što presuda postane pravosnažna ali nigdje nije propisano, odnosno nije zabranjeno da se prijedlog za ponavljanje ne može podnijeti i prije nego što presuda postane pravosnažna.
To u praksi i pravno znači da se nijedan postupak naravno ne može i neće ponoviti sve dok pravosnažno ne bude okončan ali nigdje nije zabranjeno da se sam prijedlog ne može podnijeti prije donošenja drugostepenog rešenja.
Sve ovo utoliko pre što je ovaj postupak nenormalno odugovlačen na čak 3 godine i to zbog podnošenja krivične prijave protiv mene koju su direktno inicirali, ovdje postupajuća sudija Vakičić Željka i pripadnik pravobranilaštva Radujko Milan, (T14 0 KT 0014420 15) kao akteri ovog postupka o čemu sam pismeno obaviješten nedavno od Republičkog tužilaštva Republike Srpske.
I odredba koju sam citirao, pominje pretpostavljenu činjenicu, prije pravosnažnosti presude te dakle ponovo ističem da nijednim članom nije zabranjeno samo podnošenje prijedloga za ponavljanje, nego se naravno samo isključuje mogućnost a i nema potrebe za ponavljanje sve do pravosnažnosti presude.
Osim toga važno je istaći da mi je godinama brutalnom fašističkom diskriminacijom onemogućen pristup dokumentaciji, (Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, sadrži video snimke događaja kada mi sudska policija sprečava pristup i kontakt sa Osnovnim sudom i OT Bijeljina) te nisam uopšte imao saznanja šta se desilo sa predmetom 80 0 P 057426 14 P, da li je nestao, ili je pravosnažno okončan a to se krije od mene ili ko zna šta.


Takođe napominjem da je grupa kriminalaca, (Borovčanin Luka, Borovčanin Danko i ostali, sačinila plan da montira nelegalnu optužnicu protiv mene – zasnovana na dokumentu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji se uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene). Tako je formiran predmet 89 0 K 058509 17 KPS za povredu ugleda suda, sa ciljem da me mafija navede na dolazak u Sokolac, te bi me po povratku likvidirali na način kako su to učinili sa Davidom Dragičevićem. Audio snimke plaćenog ubice koji pokušava da me odvuče na nepoznatu lokaciju sam već dostavio u taj predmet i Ustavnom sudu, tako da kriminalci koji su me planirali ubiti neće izbjeći kaznu.
U svakom slučaju s obzirom da je presuda već postala pravosnažna čak i u vrijeme donošenja ovog rješenja na koje ulažem žalbu, predlažem da sud ima u vidu tu okolnost da je presuda sada pravosnažna i da moj prijedlog tako i tretira odnosno da se prijedlog smatra aktivnim i uzima u razmatranje odmah po pravosnažnosti presude te da se isti prihvati i postupak ponovi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *