AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 18 GVL

Dokument kojim tužilaštvo pismeno priznaje da nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza je očito nastao nesporno po okončanju ovog postupka a to što ga nisam imao ranije je krivicom tužene a ne mojom krivicom s obzirom da su bahati zločinci iz Tužilaštva naredili da mi se zabrani pristup i istovremeno nisu htjeli da odgovaraju na pismene zahtjeve. Svako zanemarivanje ovih činjenica i organizovanog kriminala pripadnika tužilaštva Danice Stjepanović prije svega, od strane bilo kog sudije je ništa drugo nego saučestvovanje u zločinu i drugim teškim krivičnim djelima pored ubistva…

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 18 GVL

Kao uvod u žalbu. ističem činjenicu koja djeluje nevjerovatno a to je da se jednim rješenjem donosi odluka o čak 4 moja prijedloga za ponavljanje postupka.
Nije navedeno da je doneseno bilo kakvo rješenje ili barem neka odluka prema kojoj se 4 prijedloga spajaju te bi se po tom osnovu donosila jedinstvena odluka za njih. Jer ako i teoretski pretpostavimo da u jednom od 4 prijedloga postoji osnov za ponavljanje, kakva bi odluka bila u rješenju ??? PRIHVATA SE JEDAN OD PODNESENIH PRIJEDLOGA ???, KOJI OD KOG DATUMA, ITD ???
Očito je s obzirom kakva mafija stoji iza astronomskih pljački, jedino zajedničko bilo to, da se svi prijedlozi moraju odbaciti, pošto su u strahu za sopstveni život od te mafije i sve sudije.
Stoga predlažem da sudsko vijeće poništi doneseno rješenje i vrati sva 4 prijedloga za ponavljanje postupka na novo odlučivanje u 4 različita postupka i to ukoliko je moguće sa različitim sudijama.
Ovako doneseno riješenje u kome su sastavljena 4 različita prijedloga je kršenje prava na pravično suđenje s obzirom da je na 10 strana nagomilano bar 80% teksta, prepisanog iz presude ili iz mojih prijedloga a ono što bi se moglo nazvati kakvim takvim obrazloženjem sve uz citiranje članova je najviše na jednoj do dvije strane rješenja.
Osim već iznesenog prijedloga, alternativno predlažem da se prijedlog, (PRIJEDLOZI) za ponavljenje prihvati a ukazaću samo na neke važnije argumente za uvažavanje prijedloga, kako ne bih i ja gomilanjem materijala oduzimao suviše vremena sudskom vijeću a svako dodatno vrijeme, neminovno uzrokuje i smanjenje pažnje.


– Prvo skrećem pažnju na dokument tužilaštva, IT-4915 08.12.2015. nastao nesporno po okončanju ovog postupka u kome se priznaje pregled, odnosno vještačenje računara od kako se kaže stručnih lica.
Tokom postupka, tužena uopšte nije iznosila nikakve dokaze ni činjenice na tu temu nego je sud, lažno predstavio da je krivični postupak protiv mene, okončan 2010-te i da vještačenje računara nije nikada ni rađeno.
Ovim dokumentom Okružnog tužilaštva u Bijeljini se dokazuje da je vještačenje vršeno a ko je je to činio, imenom i prezimenom i gdje se podaci nalaze, ja ni danas ne znam jer tužena ne želi da mi preda te podatke brutalno kršeći članove 23 i 27 Ustava Republike Srpske.
Vještačenje je očito moralo biti vršeno u vrijeme dok je oduzeti računar, bio u posjedu Republike Srpske a ja naravno niti sam znao, niti sada znam, ko je to učinio, niti gdje se podaci nalazi pa dokaze o tome, nisam mogao predati sudu što znači da u svemu nema moje krivice, posebno ako se ima u vidu činjenica da je tužena, meni zabranila pristup a istovremeno odbija da mi preda bilo kakve podatke o tome.
Datum nastanka dokumenta, pokazuje da informaciju o vještačenju nisam ni imao tokom prvostepenog postupka što znači da je to nova činjenica i novi dokazi a da je sud imao te podatke ukoliko bi poštovao zakon morao je donijeti presudu da mi tužena prema članu 23 Ustava te podatke preda.
Takođe bi bilo osnova da se donese i rješenje o prestanku radnji kojim se povređuju prava ličnosti a ovako iako se nesporno dokazuje da je tužena vještačila oduzeti računar i da podatke o tome nikada nije htjela i neće da ih uruči, sud omogućava bahatim službenicima iz policije i tužilaštva da tako otimaju šta im padne napamet i ne poštuju Ustav, odnosno smišljeno krše garantovana prava.
– Druga činjenica koja je mnogo važnija se odnosi na materijalni dokaz ubistva koji su bezočni zločinci iz policije i tužilaštva uklonili sa ubijene djevojčice Ivone Bajo odnosno njen ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen a ostatak su oprali hemijskim sredstvom i sakrili.


Taj dokaz je smišljeno izuzet iz svih istražnih radnji a sada tek 2017. po okončanju postupka tužilaštvo pismeno tvrdi, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) kako o tome “nema saznanja” jer podaci o tome nisu navedeni ni u dokumentima policije niti u dokumentima suda.
Stav tužene, odnosno tužilaštva u prvobitnom postupku je bio da su sve radnje vezano za istragu oko pogibije Ivone Bajo izvršene te da nema nikakvih novih činjenica, čime se opravdavala fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima.
Ovdje je praktično u pitanju sasvim drugo krivično djelo, odnosno krivična djela počev od “oštećenja tuđe stvari” jer taj ruksak je moja privatna imovina pa do više drugih povezanih djela kao što je “sprečavanje dokazivanja”.
Dokument kojim tužilaštvo pismeno priznaje da nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza je očito nastao nesporno po okončanju ovog postupka a to što ga nisam imao ranije je krivicom tužene a ne mojom krivicom s obzirom da su bahati zločinci iz Tužilaštva naredili da mi se zabrani pristup i istovremeno nisu htjeli da odgovaraju na pismene zahtjeve.
Svako zanemarivanje ovih činjenica i organizovanog kriminala pripadnika tužilaštva Danice Stjepanović prije svega, od strane bilo kog sudije je ništa drugo nego saučestvovanje u zločinu i drugim teškim krivičnim djelima pored ubistva.
– I samo izdavanje naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice kako je to opisao svjedok sudski policajac, osim što je pravno nemoguće u bilo kojoj zemlji svijeta povuklo je automatski kršenje garantovanog prava iz člana 16, Ustava RS, jer pismeno rješenje o tome nikada nije uručeno, niti omogućeno pravo žalbe.
Sud se tim kršenjem smišljeno, uopšte nije ni bavio, nego samo pojmom izdavanja naredbe što uopšte nisam ni potencirao kao kršenje ali da se vratimo na suštinu.
Sud je izjave i zabilješke sudskih policajaca, prihvatio kao nesporne činjenice ne provjeravajući da li su zasnovane na bilo kakvim zakonskim osnovama i rješenjima poteklih iz tužilaštva ili suda.
Sve te zabilješke i izjave su nastale kao posljedica stavova KRIMINALCA Borovčanin Danka, za koga danas imam nesporne dokaze da je pripadnik mafije a koji je smišljeno učestvovao u prikrivanju dokaza ubistva, lažući godinama svoje podređene te u pismenim zabilješkama.
– Dokumenti koje sam pribavio od sudova i tužilaštva, (OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017. ITD) nesporno poslije okončanja postupka a koje nisam ranije imao, ne svojom krivicom, nego krivicom tužene, pokazuju da nema nikakvog pismenog rješenja o bilo kakvoj zabrani pristupa a koji su kriminalci iz tužilaštva i komande sudske policije godinama primjenjivali a vrše i danas.
Odbijanjem da zaustavi takav bezobrazluk i brutalno fašističko diskriminatorsko postupanje tužilaštva i sudske policije, svaki sudija u svakom postupku koji je imao podatke o ovome postaje saučesnik u zločinu.
– Što se tiče uloge osobe Vakičić Željke, vezano za krivični postupak protiv mene u kome se ona pojavljuje kao svjedok, odnosno sudija za čiji se predmet veže navodna moja “povreda ugleda suda” ja sam naveo, kako sam nekada ranije, na osnovu nekih činjenica pretpostavio da je i sudija Vakičić Željka učestvovala u podnošenju prijave protiv mene a sada to više nije pretpostavka jer je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo optužnicu protiv mene sa imenom Željke Vakičić u njoj, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) i navedenim brojem predmeta u kome je postupala.
Nema tu dakle više nikakvih pretpostavki, sve je savršeno jasno i samo pokazuje da sam čak i u tom segmentu bio potpuno u pravu, predosjetivši i predvidjevši da su protiv mene pokrenute istražne radnje o kojima je Vakičić Željka upoznata a dokaz za to je i njeno odugovlačenje žalbenog postupka na tom predmetu koji je tek nedavno poslije cijele 3 godine zadržavanja okončan odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 057426 15 GŽ 26.03.2018. Sudskim vijećem je predsjedavala ovde “sudija pojedinac” samo 3 dana prije donošenja ovog rješenja tako da je u detalje upoznata sa MONSTRUOZNIM MAFIJAŠKIM METODAMA KRIMINALACA IZ FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Related posts

Leave a Comment