ŽALBA NA RJEŠENJE 01-07-10-18-128-2017

Obavještavam vas da je lopovska fašistička banda – Republika Srpska, protiv mene podigla optužnicu “T17 0 KT 0006630 15” za navodno krivično djelo “povreda ugleda suda”. To je banda koja je opljačkala milijarde maraka novca građana i budžeta preko banaka pod kontrolom mafijaške Vlade, banda koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika u ortačku mafijašku zločinačku organizaciju Bobar grupu…

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH

 

 

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-07-10-18-128-2017

 

 

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10… T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana “Jednakost u postupanju” ZKP-u : “(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist.” i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 “Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.” 27 “Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od VSITV BIH da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan po mojoj pritužbi.


Obavještavam vas da je lopovska fašistička banda – Republika Srpska, protiv mene podigla optužnicu “T17 0 KT 0006630 15” za navodno krivično djelo “povreda ugleda suda”.


To je banda koja je opljačkala milijarde maraka novca građana i budžeta preko banaka pod kontrolom mafijaške Vlade, banda koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika u ortačku mafijašku zločinačku organizaciju Bobar grupu i banda koja je ubila mog oca prilikom testova u trovačnici UKC Banjaluka.
Potom su u slučaju prvog zločina sa ubijene djevojčice uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom da bi prikrili i ubistvo i krijumčarenje i pljačku a istoriju bolesti mog oca su sakrili skupa sa novcem i stvarima tek toliko da se zna o kakvim se fašistima i zlikovcima radi.


I to što su podigli optužnicu protiv mene nije uopšte problem jer već su me lažno optuživali za planiranje ubistva kriminalaca iz tužilaštva pa su priznali da je u pitanju neosnovana prijava ali sad, kako mi je saopšteno u policiji, jedno od imena koje se pominje u toj optužnici je upravo ime osobe Vakičić Željke a prema zakonu mora mi se omogućiti da dobijem sve podatke koji mogu da mi idu u prilog.
U to spada i dokumentacija koja se odnosi na pljačkašku aktivnost osobe Vakičić koja je privatno, izvan ročišta pokušala uz asistenciju drugog kriminalca Borovčanin Danka da mi otme laptop bez osnova, nezakonito a onda to pokušala prikriti i negirati.
No svejedno, možete vi toj osobi da date i medalju za hrabrost i časno obavljanje dužnosti, baš me briga ali u postupku koji lopovska mafijaška banda vodi protiv mene, prema zakonu i pravima iz Ustava, mora mi se predati sav materijal koji su takozvani državni organi prikupljali o meni.
To je sasvim dovoljno kao pravni osnov ali ću se dotaći i takozvanog testa javnog interesa koji je kao sproveden.
Naime, ovdje nije u pitanju javnost, niti se radi o nekoj medijskoj kući, radoznalim novinarima i slično, nego se radi o stranki u postupku, radi se o meni i tražim podatke o predmetu gdje sam ja stranka a sve povezano sa osobom koja je glavni akter optužnice podignute protiv mene.


Ne tražim podatke o kreditu recimo, koji je osoba Vakičić dobila kao uslov uz posao i obećanje da će postupati po nalozima mafije, (Vakičić kredit i pitanje je da li je podigla ijednu marku ili je time plaćen reket mafiji) a korisno je znati i kakva je osoba Borovčanin Danko, kriminalac koji je sa Vakičić Željkom dogovorio otimanje laptopa a sad laže u zabilješkama da bi prikrio zločine u koje je umješan i on i većina tužilaca i sudija. Prilog “Borovčaninovi kvaliteti” je samo mali i to blaži dio opisa od strane člana njegove porodice.


Tako da javnost zna kakvi se zločinci nalaze u sudskim zgradama.
Ured disciplinskog tužioca je formalno okončao istragu i kako kažu nisu pronašli ništa nezakonito što znači da ne bi trebalo da se ti dokumenti kriju ali naravno to nije istina jer ti predmeti obiluju kriminalom, razbojništvima sudija i tužilaca i savršeno su sredstvo za ucjenjivanje istih.
Dakle Visoko sudsko i tužilačko vijeće je obavezno da mi preda taj materijal uz eventualnu mogućnost da neke dijelove zatamni gdje su recimo navedena imena osoba istražilaca.
Dalje, ističem da nisam tražio samo kopiju kompletnog spisa nego sam postavio jasno pitanje šta je ured utvrdio da li je osoba Vakičić izdala naredbu o oduzimanju laptopa ili je nije izdala.
O tome u donesenom rješenju ne postoji ni jedna jedina napisana riječ te ukazujem da je potrebno na to pitanje da se da jasan odgovor.
Tim prije što je osoba Vakičić, lagala i glumila da s oduzimanjem laptopa nema nikakve veze i nije to evidentirala u zapisnik a sudska policija se pismeno izjasnila da je laptop oduzet po njenoj naredbi no kako sam obaviješten, kasnije je kriminalac Borovčanin lično ili naredio nekom drugom da sastavi novu izjavu gdje su slagali kako svima oduzimaju laptope sa ciljem da se taj dokument dostavi uredu po mojoj pritužbi i osoba Vakičić oslobodi odgovornosti.
Dakle lažu svi i Vakičić Željka i načelnik sudske policije a sada laže i ured disciplinskog tužioca jer prikriva ime osobe koja je odgovorna za to razbojništvo a da bi zaštitio svoje pravne interese moram imati podatak ko je kriminalac koji je zloupotrijebio svoj položaj i zamišlja da je faraon u Egiptu koji može da radi šta god mu padne napamet a što se tiče vaše sugestije i savjeta za ombusmena to je takođe servis mafijaškog fašističkog režima no obratit ću mu se forme radi, poslije
vaše odluke na moju žalbu a takođe ću zahtijevati i u krivičnom postupku da mi se dostavi taj materijal lažirane istrage UDT-a.
Uz ovu žalbu šaljem i krivičnu prijavu protiv jedne od kriminalaca iz zločinačke organizacije, (Prijava za nečinjenje i prikrivanje ubistva) pošto mi je, (uz vaše saučesništvo) zabranjen ulaz u mafijaški servis OJT Bijeljina sa ciljem da ne mogu dostavljati dokaze o kriminalu tajkunsko političke mafije čiji su sastavni dio, te očekujem da je proslijedite nadležnim organima u skladu sa odredbama ZKP-u. Iz nje se vidi da zbog nesankcionisanja kriminalaca, tužilaca i sudija od strane UDT-a nastaju nova krivična djela i uvlačenje sve više lica u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.


 

VSTV rješenje 01-07-10-18-128-2017.

 

 

 

 

PRILOZI

 

 

Vakičić kredit
Borovčaninovi kvaliteti
Prijava za nečinjenje i prikrivanje ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *