PRITUŽBA ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ZA PRIPREMANJE UBISTVA

Na zahtjeve mi nije odgovoreno, jer bih još tada razotkrio mahinaciju sa pokušajem planiranja mog ubistva, na način da me pozivom u Sokolac navedu da “SVOJEVOLJNO” odem na tu udaljenu lokaciju a onda bi me po izlasku iz suda dočekala kriminalna banda njihovih saučesnika i likvidirala onako kako je ubijen David Dragičević nedavno.
Na osnovu članova 56 i 57 ZOVSITV-u:

 

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA – (VSTV-U)

 

 

 

PRITUŽBA ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ZA PRIPREMANJE UBISTVA

 

Već duže vrijeme pripadnici kriminalne bande pokušavaju da me odvuku na udaljenu lokaciju i likvidiraju a pri tome se koristi bivši zatvorenici, narko dileri i slično, koji su u saradnji sa saučesnicima iz policije, tužilaštva i suda.
Pošto sam u prethodnim godinama na internetu uz dokaze, razotkrio veliki kriminal više osoba iz sudske policije, sudova i tužilaštva, napravljen je plan da se montira nelegalna optužnica protiv mene odnosno, prvo povede istraga u kojoj su se angažovali doušnici, legalni i nelegalni agenti, kako bi pokušali izvršiti likvidaciju ili bar prikupiti što više podataka o meni.
Pošto to nije uspjelo, formalno je i podignuta optužnica pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu te potvrđena pred nenadležnim Osnovnim sudom u Sokocu a izgovor za tu mahinaciju je bila odluka, odnosno dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji prilažem.


Već sam razotkrio da taj dopis nema nikakve veze sa prijavom protiv mene nego se naprotiv radi o mojoj krivičnoj prijavi, protiv više pripadnika kriminalne grupe za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u promet, potom pokušaj uklanjanja i uništavanja kako bi se spriječilo saznanje ko je osoba koja je pristupila predmetu i sačinila falsifikat.
Direktni učesnici u pripremi i planiranju mog ubistva odnosno pri sačinjavanja falsifikata su sudija Đurić Dragoljub i načelnik Borovčanin Danko te potom sudija Borovčanin Luka, okružni javni tužilac Jovana Tomaš i osoba koja joj je dodijelila u rad predmet sa nekom nelegalnom dokumentacijom.
Indirektno su u sve uključeni, predstavnik pravobranilaštva Radujko Milan te sudija Vakičić Željka koji su pokušali ukloniti falsifikat iz spisa odnosno uklonuli su ga ali je kod mene ostala kopija a potom ponovo sudija Đurić Dragoljub i sudija Sekulić Cvijeta koji su iako znajući za falsifikat učestvovali u radnjama da se kompletan predmet uništi i sudija Marković Jelena koja je u dva predmeta po mojoj tužbi 80 0 Mal 080317 16 Mal i 80 0 P 077873 16 P. otela ustavom garantovano pravo iz članova 23 i 27, te spriječila da još 2017-te dođem do dokaza o montiranju optužnice.
Popis osoba se završava sa odgovornima u OJT Istočno Sarajevo i Sudu na Sokocu zaduženim za odgovore na Zahtjeve po ZOSPI-a, što su pretpostavljam sekretari pošto mi to niko nije htio potvrditi telefonom nego su svi negirali svoju nadležnost. Tu je naravno umješano i više drugih lica iz sudova, tužilaštva i policije, što će se otkriti istragom.

To je ukratko pozadina događaja a u poslednji mjesec dana sam 05.05.2018. poslao zahtjeve za pristup informacijama u osnovni sud u Sokocu i okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu,(u prilozima) navodeći da sam razotkrio njihovu mahinaciju vezano za dopis republičkog tužilaštva i zahtijevao da mi se odgovori je li optužnica povučena odnosno odbačena što nije urađeno.
Preciznije rečeno, nije mi odgovoreno na zahtjeve a onda sam 15.05.2018. poslao poštom osnovnom sudu u Sokocu u spis krivičnog predmeta, podnesak “Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15” i zatražio da se predmet i sve radnje smjesta obustave te da budem o svemu obaviješten.
I na kraju u zadnjih desetak dana od 25.05.2018. do 03.06.2018. sam više puta telefonski pozivao i osnovni sud u Sokocu i Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, prije svega sekretare te nadležnog tužioca Stanka Nuića, kako bi dobio odgovore na zahtjeve za pristup informacijama.
Posebno ističem i sada a to sam učinio i sa njima u razgovoru, da sam zahtjev na tu temu sa bitnom tačkom, da mi se dostavi rješenje ili naredba o dodjeljivanju predmeta u nadležnost zatražio još prije godinu dana, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) na šta mi smišljeno nije odgovoreno. Takođe sam krajem godine poslao “Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS” kojim sam tražio kompletan materijal prikupljan o meni što je opet izbjegnuto.
Dobio sam samo informaciju da su ti moji zahtjevi uloženi u spis a nije mi odgovoreno na njih, jer bih još tada razotkrio mahinaciju sa pokušajem planiranja mog ubistva, na način da me pozivom u Sokolac navedu da “SVOJEVOLJNO” odem na tu udaljenu lokaciju a onda bi me po izlasku iz suda dočekala kriminalna banda njihovih saučesnika i likvidirala onako kako je ubijen David Dragičević nedavno.
Posjedujem više dokaza pokušaja pripadnika bande, koji su htjeli da me odvuku na neku lokaciju gdje bi me likvidirali od čega sam tonski zapis poslao čak i sudu u Sokocu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, te Ustavnom sudu i Ministarstvu bezbjednosti BIH a sada prilažem jedan drugi dokaz, koji je u stvari tekst paradržavnog špijuna plaćenika, unajmljenog da me prati, poslije pokretanja istražnih radnji u predmetu T17 0 KT 0006630 15, što se vidi po datumu na tekstu “Replika na kriminal u vlasti II dio 07.08.2015. Dovoljno je pročitati samo završni dio na drugoj strani a taj tekst je još uvjek na internetu na web adresi koja je na dnu strane.
Više puta sam konkretno zvao, okružnog tužioca Stanka Nujića i prvo mi je saopštavano da je isti na sastancima a onda kada sam pozvao broj kancelarije u kojoj radi, javio mi se, zanimljivo muški glas i pošto sam se predstavio, osoba je rekla da je on samo dostavljač a da je tužilac na bolovanju.
Međutim već sutradan u razgovoru sa sekretarom tužilaštva saopšteno mi je da se po pitanju mojih zahtjeva moram ponovo obrati direktno tužiocu Nuiću a da je on ovih dana na putu.
Potpuno nemoguće da je jedan dan na bolovanju a već sutradan je na putu od više dana.
Sve u svemu pošto sam očigledno razotkrio kriminalno postupanje i pokušaj montiranja nezakonite optužnice pred nenadležnim tužilaštvom i sudom sa ciljem da budem likvidiran, to su učesnici ove kriminalne grupe sada u panici i odbijaju da se izjasne pokušavajući da smisle plan kako da se izvuku iz ove situacije a očigledno da će tražiti pomoć drugih lica u tužilaštvu, sudu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kako bi pokušali zataškati ovaj monstruozni kriminalni plan i eventualno probali da retroaktivno legalizuju svoje kriminalne radnje…

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za OJT IS od 05.05.2018.
Zahtjev za sud na Sokocu od 05.05.2018.
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Replika na kriminal u vlasti II dio 07.08.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *