PRITUŽBA ZBOG OBMANJIVANJA SUDSKOG VIJEĆA

Sporno riješenje je u stvari falsifikat, nastao tako što je sudija Đurić Dragoljub u saradnji sa nepoznatim licem sačinio kopiju sopstvenog rješenja te udarali pečat pravosnažnosti i dijelili ga okolo sa ciljem da meni nanesu štetu a ja za tu kopiju odnosno falsifikat uopšte nisam znao sve dok nije priložena od strane pravobranilaštva u predmetu 043325.

 

VSTV-U / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

 

 

PRITUŽBA ZBOG OBMANJIVANJA SUDSKOG VIJEĆA

Sudija Vakičić Željka je u prošlosti izvršila toliko kriminalnih radnji da nije nikakvo čudo što je nastavila sa njima.
Prije svega ističem činjenicu da je još 2015-te, poslije ulaganja moje žalbe zaustavila parnični postupak jer sam u toj žalbi opisao njene kriminalne radnje te sa saučesnicima pokrenula aktivnosti protiv mene u krivičnom postupku što je rezultiralo podizanjem optužnice, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) za povredu ugleda suda gdje je naveden upravo ovaj predmet 80 0 P 057426 i sudija Vakičić Željka kao akter i svjedok, doduše sa greškom u prezimenu a “Presuda 80 0 P 057426 15 Gž” se donosi tek poslije 3 godine.
Kao takva sudija Vakičić, uopšte ne bi trebalo više da postupa u bilo kakvom predmetu vezanom za mene a osim toga više se i ne nalazi u parničnom nego izvršnom odeljenju što se vidi iz priloga – Osnovni sud u Bijeljini – odjeljenja. No ona je uprkos tome nastavila sa postupanjem što se vidi iz presude odnosno dopisa uz presudu koji je potpisala upravo Vakičić Željka.
Njena uloga ovdje naravno nije samo puko proslijeđivanje presude Okružnog suda nego shodno odredbama zakona o parničnom postupku član 215 potrebno je bilo da napiše izjašnjenje o navodima iz žalbe i isto dostavi strankama što nije ucinila bar meni nije, citiram relevantne stavove:
“2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi; 3) Primjerak objašnjenja u pogledu navoda iz žalbe sudija prvostepenog suda dostaviće strankama, koje mogu dati svoje izjašnjenje u roku od osam dana.”
Zašto to izjašnjenje nije dostavljeno najbolje se vidi na dnu strane 5 i početku naredne strane 6 Presude 80 0 P 057426 15 Gž, gdje se tvrdi da je predmet Prekršajnog suda 80 1 Pr 00670 10 Pr, bio tema i tužbe 80 0 P 043325, što naravno sudsko vijeće nikako nije moglo zaključiti samo, nego je posljedica lažnog prikaza i obmanjivanja od strane Vakičić Željke.
Sporno riješenje je u stvari falsifikat, nastao tako što je sudija Đurić Dragoljub u saradnji sa nepoznatim licem sačinio kopiju sopstvenog rješenja te udarali pečat pravosnažnosti i dijelili ga okolo sa ciljem da meni nanesu štetu a ja za tu kopiju odnosno falsifikat uopšte nisam znao sve dok nije priložena od strane pravobranilaštva u predmetu 043325.


Taj falsifikat je priložen uz odgovor tužene Republike Srpske, što se vidi u prilogu dopisu osnovnog suda 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. kao i naredne radnje, odnosno pošto sam ukazao da se radi o falsifikatu i priložio rješenje drugostepenog suda onda je sudija Vakičić, umjesto da zadrži dokaz krivičnog djela i postupi prema obavezi iz zakona i prijavi krivično djelo u sadejstvu sa Radujko Milanom taj dokaz uklonila iz predmeta.
Potom taj falsifikat naravno nije vraćen što sudija Vakičić konstatuje i u presudi 043325 na strani 9 pri dnu, gdje se vidi da taj dokaz praktično više nije sastavni dio predmeta i sud o njemu nije ni donosio nikakvu odluku. Kako se vidi taj falsifikat uopšte nisam ja predlagao niti je bio tema iz tužbe, nego ga je priložilo pravobranilaštvo a sama sudija Vakičić opisuje u presudi na koji su način kriminalno uklonili taj falsifikat.
Sudija Vakičić Željka je tako praktično izvršila radnje koje je karakterišu kao saučesnika u falsifikatu, odnosno pokušaju njegovog prikrivanja i naravno kada se sagledaju sve posljedice ista je saucesnik u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Zašto je to sudija Vakičić Željka to činila, može se vidjeti iz priloga “Stambeni kredit” koji sadrži i podatke o njenim pokušajima da se zaposli u Brčkom, što nije uspjela ali onda 2009-te, samo nekoliko dana poslije ubistva Ivone Bajo, sudija Vakičić dobija kredit od 25 hiljada maraka od Hypo banke koja je kako je poznato sve kredite konvertovala u švajcarski franak uvodeći građane u dužničko ropstvo i pogodne subjekte za ucjene i manipulacije.
Veliko je pitanje da li je sudija Vakičić Željka uopšte dobila i jednu marku ili je to bilo samo fiktivno kao usluga za zaposlenje koje joj je obećano a prema podacima koje sam dobio od osnovnog suda u Bijeljini “Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)” imenovana je u stalni radni odnos na mjesto sudije tek 03.05.2011. i odmah dobila zadatak u više predmeta da kriminalnim postupanjem, prikriva dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju i naravno pljački milijardi maraka preko bankarskog sektora koja je bila u toku, tada tajno, ali je danas opštepoznata činjenica.

 

 

PRILOZI

 

 

Presuda 80 0 P 057426 15 Gž
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Osnovni sud u Bijeljini – odjeljenja
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

Presuda 80 0 P 043325 13 P 2
Stambeni kredit
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *