AKTUELNOSTI REGION 

PRIJAVA ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA I PRIKRIVANJE POČINILACA

Ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti…

 

 

PRIJAVA ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA I PRIKRIVANJE POČINILACA

Prvi materijalni dokaz uz ovu krivičnu prijavu je “Naredba T12 1 KTK 0000296 17” Okružnog tužilaštva u Banjaluci u kojoj se vidi da je jedan od predmeta istrage, spis “80 1 Pr 000670 10 Pr” uništen dana 08.05.2017.
To samo po sebi i ne bi predstavljao neki osnov za istragu krivičnog djela ali kada se ima uvid u priloženi zahtjev osnovnom sudu u Bijeljini odnosno konkretno “Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu” od 22.02.2017. a koji se direktno odnosi na uništeni spis onda je jasno da između njih postoji veza, posebno zato što sudija Đurić nije htio odgovoriti na taj zahtjev.
Nadalje prilažem i zahtjev osnovnom sudu u predmetu sudije Sekulić Cvijete “Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17” u kome tražim da se priloži predmet sudije Đurić Dragoljuba “80 1 Pr 000670 10 Pr” kao dokaz u postupku.
Iz priloga “Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17” predatog pred pretres 20.04.2017. vidi se da sam pismeno zahtijevao da se kao dokazi izvedu 4 predmeta Prekršajnog suda te čak da se izda naredba MUP-u da dostavi svoj primjerak predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr. Sve ovo se dešavalo prije datuma kada je navodno uništen taj predmet a prema podacima iz naredbe OJT Banjaluka to se desilo 08.05.2017.
DAKLE, UMJESTO DA USVOJI MOJ PRIJEDLOG ILI DA SE BAR PISMENO OČITUJE O TOME DA SE ODBIJA, SUDIJA SEKULIĆ PRIKRAVA TU ČINJENICU KAKO BI U SADEJSTVU SA OSTALIM NAVEDENIM MOGLI UNIŠTITI SPIS IAKO SVI DOBRO ZNAJU ZA FALSIFIKAT I DA JE POKRENUTA ISTRAGA O TOME.


I tako, znajući za moje pismene zahtjeve i za taj falsifikat, umjesto da odgovore, pruže objašnjenje i pokrenu istražne radnje, vezano za taj kriminal, osobe u sudu pokreću sasvim suprotnu akciju a to je da se kompletan spis izuzme i uništi što se vidi iz dokaza koji prilažem, odluke tužilaštva iz Banjaluke.
Skrećem pažnju da uništavanjem spisa, odgovorne osobe iz osnovnog suda nisu uopšte uništili falsifikat, nisu uništili dokaz krivičnog djela, nego su pokušale prikriti informacije, ko je, kada i kako imao pristup spisu i ko je sačinio kopiju dokumenta od koga je potom načinjen falsifikat.
Sve u svemu ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti. Taj dokument se dijelio drugim organima, kako bi meni lično i kompletnoj porodici Bajo nanio štetu a onda kada sam razotkrio postojanje tog falsifikata više osoba se udružilo da zaštite kriminalce koji su taj falsifikat sačinili i dijeli okolo vjerovatno čak i visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
I sama činjenica da sam krivičnu prijavu po kojoj je postupalo Okružno tužilaštvo u Banjaluci predao u januaru 2017. Okružnom tužilaštvu u Bijeljini jasno ukazuje da su pomenute sudije sigurno znale za tu prijavu a posebno kad se imaju u vidu zahtjevi sudiji Đuriću i sudiji Sekulić vezano za taj predmet.
Pri tome je posebno bitno da sam u predmet sudije Sekulić dostavio kopiju falsifikovanog rješenja iz uništenog predmeta “80 1 Pr 000670 10 Pr” i jasno ukazao da je u pitanju falsifikat, te činjenicu da je potrebno izvršiti uvid a znajući to sudija Sekulić je manipulisala predmetom i praktično saučestvovala u smišljenom uništavanju spisa koji tereti prije svega sudiju Đurić Dragoljuba, pošto je on omogućio u svom predmetu uvid u spis trećim licima a koji su za svoje potrebe napravili kopiju i sačinili falsifikat rješenja.
Suštinski ključni dokaz kriminala je upravo moj zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu koji sam predao u februaru 2017. neposredno poslije podnošenja krivične prijave upravo iz razloga što sam očekivao opet neki kriminalni postupak da bi se prikrili počinioci krivičnog djela falsifikata i njihovi saučesnici koji su to pokušali zataškati.

 

PRILOZI

 

 

Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Related posts

Leave a Comment