Obdukcioni nalaz pun manjkavosti

PODSJECANJE :

Suzana Dragičević, majka ubijenog Davida Dragičevića, objavila je nalaz Obdukcije tijela njenog sina, koji je potpisao Željko Karan.

Konsultovao sam stručnjake u vezi sa Karanovim nalazom i oni tvrde da je pun manjkavosti.
Prije svega, nedostaje nalaz mikroskopske i hemijske analize vode iz pluća umorenog Davida, koji bi potvrdio ili demantovao da li je on utopljen u rijeci Crkvena.
Taj nalaz, prije svega, mikroskopski je bilo vrlo lako uraditi, tvrde stručna lica.
Ti nalazi bi nedvosmileno potvrdili ili demantovali da li je David utopljen u rijeci Crkvena ili na nekom drugom mjestu.
“Ustanovljene su spoljašnje povrede, nagnječenje i krvni podlivi u predjelu glave”, naveo je, između ostalog, Karan u svom nalazu. On je, u nalazu, ukazao i na “nagnječenje čela” na obje strane (više lijevo).
Stručna lica ukazuju da je “Čelo nezgodno za podliv, jer nema puno mesa”, te da je Karan trebao da “utvrdi da li su povrede na čelu mogle da dovedu do nesvijesti”. Ako jesu, onda to daje sasvim drugu sliku cijelom slučaju!!!
To je vrlo bitno, jer svjesno lice se teško, gotovo nikako, ne može udaviti u rijeci Crkvena, pod uslovom da je David uopšte tu i udavljen.
Moji sagovornici ukazuju i da Karan nije naveo čime su nanesene povrede.
“Nije dovoljno napisati – tupa sila, jer se po obliku podliva može utvrditi čime su nanesene te ozljede”, kažu oni.
Oni ukazuju i na činjenicu da je Karan naveo “Vrijeme smrti tačno u minut” (Karan je u svom izvještaju napisao da je smrt nastupila 18.03.2018. u četiri časa ujutro).

“To je potpuno neuobičajeno, pravi raritet. Uobičajeno je da se u ovakvim slučajevima da neki interval za vrijeme smrti; Uobičajeno je, primjera radi, da se navede – “u periodu od prije šest do sedam dana, u najpreciznijem slučaju – između, primjera radi, ponoći i devet ujutro” ili slično, posebno ako je tijelo provelo sedam dana u vodi. Nikako nije uobičajeno, a teško i da je izvodljivo, navesti precizan sat i minut smrti”, navode ovi stručnjaci.

Najnelogičnije u svemu jeste to što je Karan naveo precizno sat smrti, dok je u svim ostalim pitanjima bio nedorečen, uopšten i neprecizan, rekli su mi moji sagovornici.

Karanovo potpuno precizno Vrijeme Smrti “18.03. u 4 časa” ukazuje ili da je on “genijalni Šerlok Holms”, u šta je teško povjerovati nakon brojnih propusta koje je načinio tokom Obdukcije  ili, pak, da je precizirao to vrijeme kako bi “išao na ruku onima koji pokušavaju zataškati slučaj” – Vrhu MUP-a RS.
Poseban problem u svemu je što postoje čvrsti dokazi da je Davidovo tijelo bačeno u vodu između 20.03. i 22.03. 2018. godine, tako da ostaje pitanje Ko je i Kada Ubio Davida Dragičevića?!
Ako je Karanovo Vrijeme Smrti Davida Dragičevića tačno, onda je on MRTAV držan negdje još najmanje dva dana, pa tek potom bačen u vodu!!! Koji Monstrumi bi to učinili?
Ako je Karanovo Vrijeme Smrti Davida Dragičevića tačno, onda on nije utopljen u rijeci Crkvena, već je samo u nju bačen između 20.03. i 22.03. ove godine!
Ako je Karanovo Vrijeme Smrti Netačno, onda…
David Dragičević nestao je u noći 17/18 marta ove godine, a njegovo tijelo pronađeno je u rijeci Crkvena 24.03. (nastaviće se)
Dodatak: Pantalone
“Pantalone su poprečno raskidane sa prednje strane, u visini koljena”, naveo je Karan u svom nalazu.
Ranije sam objavio tu informaciju, ali i da je David to veče imao na sebi pantalone bez poderotina, što znači da su one raskidane, zato što je, po svemu sudeći, vučen po tvrdom terenu.
Slobodan Vasković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *