OBAVJEST PO DOPISU 80 0 P 043325 17 GVL OD 15.05.2018.

Kako se vidi iz odluke Vrhovnog suda, prijedlog za delegiranje drugog suda je prihvaćen a podnesen je potpuno na isti način, putem osnovnog suda, kao sastavni dio prijedloga za ponavljanje postupka a nije posebno upućivan Vrhovnom sudu jer prema zakonu se prijedlozi za ponavljanje podnose putem prvostepenog suda…

 

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

 

OBAVJEST PO DOPISU 80 0 P 043325 17 GVL OD 15.05.2018.

U prilogu vam dostavljam odluku “Vrhovni sud 80 0 P 043324 18 R od 15.03.2018.” gdje je stranka gospođa Budimka Bollin Bajo a u čiju dokumentaciju po ovlaštenju odnosno punomoći imam uvid.
Kako se vidi iz odluke Vrhovnog suda njen prijedlog za delegiranje drugog suda je prihvaćen a podnesen je potpuno na isti način, putem osnovnog suda, kao sastavni dio prijedloga za ponavljanje postupka a nije posebno upućivan Vrhovnom sudu jer prema zakonu se prijedlozi za ponavljanje podnose putem prvostepenog suda.


Uopšte ne isključujem mogućnost da bi potpuno pravno ispravna bila opcija koju ste vi iznijeli a to je da se takav prijedlog šalje direktno Vrhovnom sudu, no u prošlosti sam informativno dostavljao Vrhovnom sudu takve prijedloge i revizije koji je Vrhovni sud uvijek slao prvostepenom sudu i o tome me pismeno obavještavao.
Moj stav je bio da predlažem vezano za prvi prijedlog da o njemu odlučuje drugi stvarno nadležni sud a prilikom podnošenja drugog prijedloga za ponavljanje to nisam tražio i na tome ostajem.
Neću trošiti vrijeme postupajućeg sudije da objašnjavam sada svoje razloge za to.
Dakle ja ostajem potpuno kod iznesenog prijedloga da o prvom podnesku odlučuje drugi stvarno nadležni sud, po istoj proceduri, da se uputi na odlučivanje Vrhovnom sudu kao u slučaju 80 0 P 043324, a o drugom prijedlogu da odlučuje ovaj sud, na s obzirom da ovdje postupajućeg gospodina sudiju, uopšte ne poznajem niti je bilo kada ranije postupao u predmetima vezanim za moje pravne interese to bi suštinski bilo kao da odlučuje neki drugi sud.
Stoga ostavljam gospodinu sudiji da postupi prema svom stručnom znanju i donese odluku kakvu smatra da je zakonita.

PRILOG

Vrhovni sud 80 0 P 043324 18 R od 15.03.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *