Mi ćemo ubrizgavati otrove u krv vaše dece

Naša krv mora uvek biti čista jer to je tako. Naše porodice se nikada neće mešati sa njihovima. Mi ćemo učiniti da se oni međusobno ubijaju onda kada nam to odgovara. Ako oni ikada saznaju da su nam jednaki mi ćemo tada biti uništeni. Ovo oni nikada ne smeju znati.

 

Iluzija će biti, tako velika, tako ogromna, da će izmaći percepciji, a oni koji će je vidjeti misliti će da su ludi. Mi ćemo kreirati odvojene ‘frontove’ kako bi spriječili da se vidi povezanost između nas. Ponašati ćemo se kao da nismo povezani kako bismo održali iluziju. Naš cilj će se ostvariti kap po kap kako se nikada ne bi posumnjalo na nas. Ovo će ih spriječiti da vide promjene kako se budu događale.

Mi ćemo uvijek biti iznad relativnog polja njihovih iskustava jr mi znamo tajne apsolutnog. Mi ćemo raditi zajedno i uvijek ćemo biti povezani krvnom vezom i čuvanjem tajne. Smrt će stići onoga tko progovori. Mi ćemo održavati ljudima životni vijek kratkim i njihove umove slabim, a predstavljati ćemo se da radimo suprotno.

 Mi ćemo koristiti naše znanje nauke i tehnologije na načine tako da oni nikada ne vide što se događa. Mi ćemo stavljati meke materijale. Akceleratore starenja i sedative u hranu i vodu, također i u zrak. Oni će biti prekriveni otrovima gdje god se okrenu. Meki metali će učiniti da izgube njihove umove.

Mi ćemo obećati pronalaženje lijekova, a u stvari ćemo ih nahraniti sa još više otrova. Otrovi će biti apsorbirani kroz njihovu kožu i njihova usta i razarati će im umove i reprodukcijske organe. Zbog svega ovoga , mrtva djeca će se rađati i mi ćemo tu informaciju sakriti. Otrovi će biti skriveni u sve što ih okružuju, u sve što piju, jedu, udišu i oblače. Mi moramo biti lukavi u ubacivanju otrova da oni to ne primijete.

Mi ćemo ih naučiti da su otrovi dobri, koristeći reklame. Tražiti će pomoć od uglednih ljudi (naučnika, ljekara) a mi ćemo njih angažirati da propagiraju naše otrove kao lijek. Oni će vidjeti na reklamama da se naši proizvodi koriste i naviknuti će se na njih i neće nikada znati njihov pravi učinak. Kada budu rađali, mi ćemo ubrizgati otrove u krv njihove djece (cijepljenje), uvjeravajući ih da je to za njihovo dobro.

Mi ćemo početi rano, kada su njihovi umovi mlađi, mi ćemo napasti njihovu djecu sa onim što djeca najviše vole-slatkišima. Kad im zubi budu oštećeni, mi ćemo ih ispuniti sa metalima koji će ubiti njihove umove i ukrasti njihovu budućnost. Kada njihova sposobnost da uče bude pod utjecajem, mi ćemo kreirati lijekove koji će ih učiniti bolesnijima i učiniti će da imaju druge bolesti jer ćemo kreirati još lijekova. Mi ćemo ih učiti pokornim i slabim. Oni će postati depresivni, spori, pretjerano gojazni, i doći će tražiti pomoć, a mi ćemo im dati još otrova.

Mi ćemo usmjeriti njihovu pažnju na novac i materijalna dobra tako da se oni nikada ne povežu sa njihovim unutarnjim bićem. Mi ćemo ih zavarati sa bludničenjem, vanjskim uživanjima i igrama. Njihovi umovi će pripadati nama i oni će raditi onako kako mi kažemo. Ako odbiju, mi ćemo naći načine da ubacimo tehnologiju promjene uma u njihove živote (mikročipovi).

Mi ćemo upotrijebiti strah kao naše oružje. Mi ćemo sastavljati njihove vlade i ubaciti protivnike unutar njih. Mi ćemo posjedovati obje strane. Mi ćemo uvijek kriti našu namjeru, ali ćemo ostvariti naš plan. Oni će biti radna snaga za nas i mi ćemo prosperirati od njihovih muka. Naše obitelji se nikada neće miješati sa njihovima. Naša krv mora uvijek biti čista jer to je tako.

Mi ćemo učiniti da se oni međusobno ubijaju onda kada nam to odgovara. Mi ćemo ih držati odvojene od svega što jeste kroz dogmu i religiju. Mi ćemo kontrolirati sve aspekte njihovih života i reći ćemo im što da misle i kako da misle. Mi ćemo ih voditi ljubazno i nježno, puštajući ih da misle da oni sami sebe vode. Mi ćemo poticati mržnju među njima kroz naše frakcije. Kada svjetlost zasja među njima, mi ćemo je ugasiti ismijavanjem ili smrću, što nam više odgovara. Mi ćemo učiniti da iščupaju jedni drugima srca i da ubijaju vlastitu djecu.

Mi ćemo ovo ostvariti upotrebom mržnje kao našeg saveznika, ljutnjom kao našeg prijatelja. Mržnja će ih potpuno zaslijepiti i nikada neće vidjeti da ćemo iz njihovih konflikta mi isplivati kao njihovi vladari. Oni će biti zaokupljeni međusobnim ubijanjem. Oni će se kupati u vlastitoj krvi i ubijati će svoje susjede onoliko dugo koliko to nama bude odgovaralo. Mi ćemo iz ovoga prosperirati, jer oni nas neće vidjeti, jer oni nas ne mogu vidjeti.

Mi ćemo prosperirati od njihovih ratova i njihove smrti. Mi ćemo ovo ponavljati nanovo i nanovo sve dok se ne postigne naš krajnji cilj. Mi ćemo nastaviti da ih tjeramo da žive u strahu i mržnji kroz slike i zvukove. Mi ćemo koristiti sva moguća sredstva da ovo učinimo. Sredstva ćemo dobiti od njihovog rada. Mi ćemo učiniti da se mrze međusobno i da mrze svoje susjede.

Mi ćemo uvijek sakriti uzvišenu istinu od njih da smo svi jedno. Ovo nikada ne smiju znati. Oni nikada ne smiju znati da je boja iluzija, oni moraju uvijek misliti da nisu međusobno jednaki. Kap po kap, mi ćemo ostvariti naš cilj. Mi ćemo preuzeti njihovu zemlju, resurse i bogatstvo da bi uspostavili potpunu kontrolu nad njima.

Mi ćemo ih zavarati da prihvate zakone koji će im ukrasti ono malo slobode koju će imati. Mi ćemo uspostaviti monetarne sisteme koji će ih zauvijek zarobiti, držeći njih i njihovu djecu u dugovima. Kada se budu udružili, mi ćemo ih optužiti za kriminal i predstaviti svijetu drugačiju sliku, jer mi ćemo posjedovati sve medije.

Mi ćemo koristiti naše medije da kontroliramo protok informacija i njihove emocije. Kada oni ustanu i pobune se protiv nas mi ćemo ih zgaziti kao insekte jer oni su i manje od toga. Oni će biti bespomoćni da urade bilo što jer neće imati oružje. Mi ćemo regrutirati neke od njih da za nas iznesu naše planove, mi ćemo im obećati vječni život, ali vječan život nikada neće imati jer oni nisu mi.

Regruti će biti zvani ‘inicirani’ i biti će uvedeni u lažne procese kretanja ka višim realitetima. Članovi ovih grupa (okultnih) će misliti da su jedno, zajedno sa nama, ali nikada neće znati istinu. Oni nikada ne smiju znati ovu istinu jer će se okrenuti protiv nas. Mi ćemo njihov rad  nagraditi sa zemaljskim stvarima i velikim titulama, ali oni nikada neće postati besmrtni, niti će nam se pridružiti, nikada neće dobiti svjetlost, niti će putovati zvijezdama.

Oni nikada neće stići do viših realiteta, jer će ubijanje drugih od njihove vrste spriječiti put do realiteta prosvjetljenja. Oni ovo nikada neće znati. Istina će im bit skrivena ispred nosa, tako blizu da neće biti sposobni da se fokusiraju na nju sve dok ne bude prekasno. O da , tako ogromna će iluzija slobode biti da oni neće znati da su naši robovi.

Kada sve bude na svom mjestu, realnost koju smo kreirali za njih će ih posjedovati. Realnost će biti njihov zatvor. Oni će živjeti u samozavaravanju. Kad naš cilj bude postignut, novo doba dominacije će početi (Novi svjetski poredak). Njihovi umovi će biti vezani njihovim vjerovanjima, vjerovanjima koja smo mi uspostavili od davnih zaboravljenih vremena. Ako oni ikada saznaju da su nam jednaki mi ćemo tada biti uništeni. Ovo oni nikada ne smiju znati.

Autor ovog teksta je nepoznat. Anonimno je poslat sa neupotrebljive e-mail adrese.

Potpuno je jasno da je ovo prevedeni stari zapis jer ‘oni’ tada nisu poznavali pojmove koje smo ubacili u zagrade: cijepljenje, mikročipovi, okultnih i Novi svjetski poredak.

Za one koji ne znaju cionisti su nacistička oligarhija koja danas posjeduju 95% medija, sve svjetske banke i žele izvršiti depopulaciju stanovništva, ubiti 7 milijardi ljudi, a ostaviti ODRŽIVIH (čest izraz političara) 500 milijuna. I to su zapisali na 6 metarski visokim ploćama u Georgiji.

Zar nam se sve ovo ne događa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *