ATV je dio zemljišne mafije

Tihomir Gligorić danas ponovo u Osnovnom sudu. Ovaj put zbog klevete. Alternativna televizija je tužila Tihomira Gligorić zbog izjave da je ATV dio zemljišno – građevinske mafije, da je nezakonito dobila zemljište i zgradu, a kasnije dio zemljišta trostruko prodala gradu Banjaluka. Gligorić i danas tvrdi da ima dokaze za to.

 

’’Oni su išli po osnovu slobodne pogodbe. A to Zakonom su moglu ostavriti samo pod uslovom da neki strani donator uplati 51 odsto od cijene projekta , kao investiciju. S obzirom da to nisu nikada uplatili oni su klasičnom prevarom uz predsjednika gradske Skupštine, gradonačelnika BL i drugih ljudi omogućili da nezakonito steknu to zemljište’’ – rekao je Tihomir Gligorić nakon pripremnog ročišta.

’’Zahvaljujem se novoj gradskoj Upravi Grada BL koja je po našem pozivu dostavila podatke o tome da japanska Ambasada koja je navodno trebalo da učestvuje kao sufinansijer sa ATV do dašanjeg dana nije uplatila nijednu marka na račun budžeta Grada što govori u prilog činjenici da je Tihomir Gligorić ono o čemu je pričao rekao istinu’’ – rekao je advokat Tihomira Gligorića, Siniša Đorđević.

Tihomir Gligorić je Sudu dostavio obimnu dokumentaciju, koja kaže, potkrepljuje sve što je rekao. Za svjedoke je predložio bivše gradonačelnike Banjaluke Dragoljuba Davidovića i Slobodana Gavranovića, bivšge predsjednika Skupštine grada Budimira Balaban i stručnog savjetnik za imovinsko-pravne poslove u gradu Banja Luka Milanku Zec.  Sud je to prihvatio.

’’Naša javnost zna da su oni (ATV) 11 godina kasnije, kada su proširivali saobraćajnicu, onda su uzeli dio zemljišta 558 kvadrata i opet je gradska Skupština donijela odluku da to otkupljuje od ATV –a koja je, zamislite,  onda trebala da plati, a nije platila 18 KM po kvadratu. Nakon 11 godina plaća 554, 60 KM po kvadratu, 30 puta skuplje. Grad preuzima da riješi  tu infrastrukturu, a Grad nije trebao to da radi, jer po ugovoru između građevinskog preduzeća ’’Krajine’’ i Grada vezano za ovu zonu to su trebali da rade oni’’ – kaže Gligorić.

Advokat koji zastupa ATV Aleksandar Sajić nije želio da daje izjave. Glavna rasprava zakaza je za 22 maj.

BN televizija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *