PRIJAVA ZA NEČINJENJE I PRIKRIVANJE UBISTVA

Iz citiranog se vidi da sam dokaz ubistva pokazao svima a prešućuje se da sam jasno upozorio da je ONA – SUDIJA, obavezna pokrenuti te radnje i pozvati nadležne u skladu sa odredbama iz ZKP-u, no to nije ni bitno s obzirom da svaki službenik mora postupiti po obavezi bez da ga bilo ko upozorava a kako sam pomenuo postoje svjedoci koji mogu potvrditi i to da sam sudiji Sekulić skrenuo pažnju da je to njena obaveza.

 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE

ZA NEČINJENJE RADI PRIKRIVANJA UBISTVA I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

 

 

PRIJAVA ZA NEČINJENJE I PRIKRIVANJE UBISTVA

 

 

Osoba Sekulić Cvijeta je izvršila više smišljenih krivičnih dijela na koja sada neću trošiti vrijeme i ukazat ću samo na njenu ulogu u prikrivanju dokaza ubistva i nepostupanju po obavezi iz zakona odnosno učinila je krivično djelo nečinjenjem iako sam je na to više puta upozoravao.
Radi se o materijalnom dokazu ubistva, uklonjenom sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, dvostruko posjećenog kaiša i opranog jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva.
Prije svega ističem da je svjedok, sudski policajac Sekulić Dušan tokom mog ispitivanja izjavio da je vidio kako pokazujem taj materijalni dokaz u zgradi a zanimljivo je da po naredbi načelnika Borovočanina to nije upisano u zabilješku.


Možda mnogo važnija činjenica je to da sam dana 07.07.2017. imao poziv u MUP kod 3 inspektora po 3 različita osnova a koji su bili prisutni istovremeno u istoj kancelariji kada sam im pokazao taj dokaz i rekao da ću za sat vremena biti u sudnici i tražiti od sudije Sekulić da postupi prema zakonu i pozove policiju da evidentiraju dokaz i dalje postupe prema zakonu.
Ja sam sudiju Sekulić više puta upozoravao na to tokom postupka a recimo konkretno tog dana kada sam ponovio upozorenje i podsjetio na obavezu, pokazavši materijalni dokaz i zahtijevao da postupi prema zakonu ona je brutalno izvrnula činjenice i u zapisnik navela da sam navodno upozorio na njenu obavezu ako se pojavi neki dokaz, smišljano prešućujući da dokaz postoji i da ga je vidjela skupa sa svima prisutnima od čega su dva važna svjedoka pripadnici dva nevladina pokreta odnosno organizacije koji to mogu posvjedočiti a njihova imena su navedena u zapisniku to jest gospođe Jasminka Halilović i Kuduzović Jasmina. Citiram kako je osoba Sekulić naložila da se unese u zapisnik na strani 2. od 07.07.2017. u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
“Takođe sudu predočava dokaz, odnosno torbu, koji je također jutros predočen kriminalističkim inspektorima u nadležnoj CJB a radi pokretanja adekvatnih postupaka”.


Iz citiranog se vidi da sam dokaz ubistva pokazao svima a prešućuje se da sam jasno upozorio da je ONA – SUDIJA, obavezna pokrenuti te radnje i pozvati nadležne u skladu sa odredbama iz ZKP-u, no to nije ni bitno s obzirom da svaki službenik mora postupiti po obavezi bez da ga bilo ko upozorava a kako sam pomenuo postoje svjedoci koji mogu potvrditi i to da sam sudiji Sekulić skrenuo pažnju da je to njena obaveza.
Isti predmet koji sam uživo pokazivao prisutnima jasno se vidio i na video snimku prezentovanom na zidu ali osoba Sekulić Cvijeta nije ništa uradila da bi se pokrenule istražne radnje, nego je naprotiv čak i uručenje tog snimka razvlačila 3 mjeseca da bi u međuvremenu omogućila uništavanje drugog sudskog spisa “80 1 Pr 000670 10 Pr” iz koga sam dostavio falsifikovano rješenje u dva primjerka za sud i MUP i jasno ukazao da se radi o falsifikatu te zatražio pismeno da se priloži kao dokaz kompletan spis.
Umjesto da prijavi i to krivično djelo sudija Sekulić je dakle razvlačila postupak više mjeseci odugovlačeći sa uručivanjem snimaka a onda ga ekspresno okončala u sred sezone godišnjih odmora bez ijedne riječi o spisu koji sam zahtijevao da se uvrsti u dokazni materijal.
Zašto je to učinila, postalo je definitivno jasno naredbom Republičkog tužilaštva Republike Srpske u kojoj kažu da je spis uništen u međuvremenu, između podnošenja mog zahtjeva sudiji Sekulić i okončanja dokaznog postupka što dodatno potkrepljuje činjenicu da su sve njene radnje smišljene a posebno ističem njenu ulogu zbog prikrivanja materijalnog dokaza ubistva odnosno nepostupanja po obavezi iz zakona, o krivičnom djelu nečinjenjem a za šta je i sama bila obavezna da uradi, na stranu to što sam je više puta upozoravao pred svjedocima.

 

DOKAZ

 

 

Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *