AKTUELNOSTI KRIMINAL REGION 

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 GVLŽ

Kako se zna u ovoj zemlji se ne poštuju ni zakon ni prava iz ustava pa tako ni pravilo o obrtanju tereta dokazivanja što su sudovi i priznali da nije poštovano tokom prvog postupka ali koga briga za zakon kad šefovi mafije iz Predsedništva i vlade naređuju sudovima kako da rade i štite njihov kriminal pljačke koje se mjere milijardama evra svake godine….

 

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 GVLŽ

 

 

Na početku ukazujem da je Republika Srpska protiv mene pokrenula krivični postupak za povredu ugleda suda, (T17 0 KT 0006630 15, odnosno 89 0 K 058509 17 KPS) a među navedenim imenima koja su mi saopštena u policiji nalazi se i ime sudije Đonlić Mensura a o tome sam pismeno obavijestio osnovni i okružni sud, (Obavjest sudu o predmetu T17 0 KT 0006630 15) još 13.07.2017. i istakao da navedene sudije ne mogu postupati ni u jednom predmetu gdje sam ja stranka s obzirom da su akteri drugog postupka da li kao podnosioci prijave, da li kao svjedoci, oštećeni ili kako će ih već tužilaštvo predstaviti.
U tom dopisu prenio sam imena koja su navedena u zapisniku policije i priložio ga a onda 5 mjeseci kasnije 05.12.2017. sudija Đonlić Mensur, učestvuje u vijeću koje donosi ovu odluku na koju podnosim apelaciju jer prema zakonu za reviziju nema osnova…
No kako se zna u ovoj zemlji se ne poštuju ni zakon ni prava iz ustava pa tako ni pravilo o obrtanju tereta dokazivanja što su sudovi i priznali da nije poštovano tokom prvog postupka ali koga briga za zakon kad šefovi mafije iz Predsedništva i vlade naređuju sudovima kako da rade i štite njihov kriminal pljačke koje se mjere milijardama evra svake godine.
Ova prijava i podignuta optužnica u međuvremenu za povredu ugleda suda je sitnica u odnosu na to da me je tužena Republika Srpska već ranije lažno prijavila za ugrožavanje sigurnosti i planiranje ubistva kompletnog tužilaštva u Bijeljini a po čemu je bez ijednog dokaza i argumenta upravo sudija Đonlić Mensur izdao naredbu za pretres a poslije 3 godine istrage i angažovanja desetina ljudi koji su pokušali da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom, istraga je obustavljena od strane tužilaštva u Doboju jer kako je navedeno nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela. A evo jedino što su “našli” poslije 8 godina prisluškivanja i praćenja su “uvrede” iznesene sudijama koje sam opisivao kao saučesnike u kriminalu i prikrivanju ubistva.
Sudija Đonlić je dakle višestruko zainteresovan da radi na moju štetu s obzirom da pokušava legalizovati svoje nezakonite radnje i spriječiti da pred sudom ostvarim Ustavom garantovana prava i dokažem istinu o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu, dok je cijelo vrijeme trajala astronomska pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom zločinačke mafijaške Vlade Republike Srpske.


Što se tiče samih novih dokaza, radi se o pismenom izjašnjenja tužilaštva u kojem je bio zabranjen pristup da navodno nemaju nikakvih saznanja o oštećenju materijalnog dokaza skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice a koji je potom 5 godina bio u sudskom depou, odnosno za svo vrijeme ovog postupka i moje pokušaje da o tome obavijestim tužilaštvo i ukažem na nove dokaze Republika Srpska je tretirala kao pisanje ludaka, psihičke poremećaje i sprovodila fašističku diskriminaciju.
Iz žalbe na prvostepenu odluku izdvajam samo dio gdje se vidi da je okružni sud bio obmanut od strane tužilaštva i sudske policije te vjerovao da je vršeno vještačenje dokaza ubistva, citiram:


Prva činjenica je to da nijedan organ NIKADA nije vještačio, utvrdio, niti pokretao bilo kakve druge istražne radnje vezano za predmet “dječji ruksak” a koji je u vrijeme okončanog postupka bio u sudskom depou. I to je činjenica koja je tek sada jasna sudu s obzirom da je upravo Okružni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 058903 15 Gž, izneo mišljenje da je pomenuti predmet vještačen, citiram:
“Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga.”
Dakle, ja sam znao da OJT Bijeljina nije izvršilo nikakve istražne radnje ali eto sud je smatrao da tako nešto nije moguće iako niko ispred tužene RS, to ničim nije dokazao. NIKO NIJE TADA ISTAKAO DA OJT BIJELJINA NEMA NIKAKVIH SAZNANJA O KRIVIČNOM DJELU VEZANO ZA OŠTEĆENJE TUĐE STVARI I VIŠE PRATEĆIH VEZANIH UZ TO.
Uzrok tome je naredba o zabrani pristupa jer pismeni podnesci nisu stizali do nadležne Stjepanović. Zato je bilo nužno odbiti predavanje dokaza u prizemlju jer ko zna gdje su završavali OBZIROM DA DO NADLEŽNE STJEPANOVIĆ KAKO PISMENO KAŽE NISU DOŠLI a sa druge strane takav postupak je diskriminacija. Zahtijevao sam da mi se uruči pismeno rješenje o zabrani pristupa i omogući pravo žalbe što nije učinjeno dana 13.05.2013.

Ali u međuvremenu sam čak došao i do novih važnih dokaza do pismenih izjašnjenja Osnovnog suda u Bijeljini, Okružnog suda u Bijeljini i Okružnog tužilaštva u Bijeljini gdje se priznaje da nijedan od tih organa nikada nije izdao rješenje o bilo kakvoj mjeri zabrane pristupa a uprkos tome taj fašistički tretman se primjenjivao prema svim srodnicima ubijene djevojčice i primjenjuje se i danas od strane sudske policije jer iako postoje ta izjašnjenja načelnik je izdao nalog podređenima da o mojim dolascima i dokazima koji svima pokazujem uopšte ne obavještava tužilaštvo.
Od ustavnog suda očekujem da usvoji ovu Apelaciju, naloži hitno ponovno suđenje za utvrđenje diskriminacije sa novim dokazima s obzirom da je sudija koji je učestvovao u donošenju odluke privatno zainteresovan i učesnik drugog postupka – krivičnog u kome sam ja optužen i naravno s obzirom da se primjenjuje fašistička diskriminacija a sada se vidi da za nju nikada nije postojalo nikakvo opravdanje, nikakvo pravosnažno rješenje niti se vodio bilo kakav postupak po kom bi ta zabrana uopšte bila donesena a sve naravno sa ciljem da se prikriju odgovorni ne samo za ubistvo nego iza promet narkoticima i pljačku milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade Republike Srpske.
I kako je opšte poznato, šef mafije Dodik Milorad je javno izdao naredbu njihovim ljudima u institucijama da se bore protiv lica koja su SNSD-u nanijeli štetu, odnosno koja su između ostalog “odgovorna” za istinu o pljački unutar Bobar grupe i njenu likvidaciju u skladu sa zakonom.

 

PRILOZI

 

Obavjest sudu o predmetu T17 0 KT 0006630 15
Prijedlog za ponavljanje postupka 80 0 P 053922 13 P
Rješenje 80 0 P 053922 17 Gvl
Žalba na rješenje 80 0 P 053922 17 Gvl
Rješenje 80 0 P 053922 17 gvlž

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3
(SPIS U SUDU) : 80 0 P 053922

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Related posts

Leave a Comment